Stiri

versiune gata de tipărire

         

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a patra serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 05 - 07 aprilie 2015, sunt alocate automat 48 bilete de tratament balnear, pentru 9 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Pucioasa, Amara, Geoagiu şi Olăneşti.

mai multe >>>

ANUNŢ

 

            

  

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, în baza art. 8, alin (4) din Ordinul 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: „contractul individual de asigurare constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă”, face cunoscută lista persoanelor debitoare cu contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale încheiate conform Legii 346/2002, notificate în luna februarie 2015 şi negăsite la domiciliu.

mai multe >>>>

Comunicat de presă

 

 

 

 

 

Pentru cea de-a treia serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 20 - 22 martie 2015, sunt alocate automat 42 bilete de tratament balnear, pentru 8 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Amara, Geoagiu şi Olăneşti.

mai multe >>>>

  

 

mai multe >>>

 

 

Comunicat de presă

 

 

 

Prin publicarea Ordinului Preşedintelui CNPP nr.62/09.02.2015 s-au aprobat Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

mai multe >>>>

 

 

Precizări referitoare la locurile de tratament balnear care se asigură prin unităţile de tratament din proprietatea CNPP – în anul 2015 –

mai multe >>>>

 

 

                

 

La nivelul judeţului Neamţ, un număr de 18.461 pensionari primesc  la sfârşitul lunii ianuarie 2015 – diferenţele cuvenite pentru creşterea indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 350 lei la 400 lei.

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

Începând cu data de 01 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr.1.173 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reînoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.962 din 30 decembrie 2014.

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

În anul 2015 unele drepturi prevăzute de legi cu caracter special achitate prin intermediul caselor de pensii rămân la nivelul lunii decembrie 2014.

Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014 a Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, s-a stabilit că în anul 2015 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 următoarele drepturi:

mai multe >>>>

 

 

           

Comunicat de presă

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014 şi Legii nr.186/2014 a bugetului de stat al anului 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.960 din 30 decembrie 2014, vă comunicăm:

mai multe >>>>

 

 

 

 

 

Comunicat de presă

 

 

Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91 din 3 februarie 2015 a  H.G. nr.54/2015 au fost reglementate regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2015, cât şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.

mai multe >>>>

Informare de presă

Comunicat de presă

 

 

Pentru cea de-a doua serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 04 - 07 martie 2015, sunt alocate automat 39 bilete de tratament balnear, pentru 7 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Pucioasa şi Olăneşti.

Sus

© Casa judeteana de pensii Neamt, 2008. Toate drepturile rezervate. web design by Class Media