Stiri

versiune gata de tipărire

Comunicat de presă - 5 februarie 2016

 

 

Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, „T.B.R.C.M.” -SA deţine complexe balneare având o capacitate hotelieră totală de 3.139 locuri de cazare/serie, pentru diverse afecţiuni - reumatismale, ale aparatului locomotor, afecţiuni intestinale, hepatice, cardio-vasculare, nevroze – distribuite în 13 judeţe, după cum urmează:

mai multe >>>>>

 

 

Comunicat de presă - 05 februarie 2016 

 

 

Prin Ordinul Preşedintelui CNPP nr.38 din 04 februarie 2016 au fost aprobate Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

mai multe >>>>>

 

 

 

 

 

Comunicat de presă

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, începând cu data de 01 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

mai multe >>>>

 

 

Comunicat de presă

 

 

Precizăm că documentele de călătorie aferente anului 2016 (tichetele de călătorie) care se acordă pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război au fost comunicate de către CNPP, în luna decembrie 2015, împreună cu taloanele de plată a acestor drepturi.

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2065, publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015, Legii nr.339/2015 a bugetului de stat al anului 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.941 din 19 decembrie 2015, și Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru anul 2016 au fost stabilite următoarele:

mai multe >>>>

Comunicat de presă

 

 

 

În anul 2016 valoarea unui punct de pensie este de 871,7 lei iar unele drepturi prevăzute de legi cu caracter special, achitate prin intermediul caselor de pensii rămân la nivelul lunii decembrie 2015.

mai multe >>>>>

 

 

    

 INFORMARE DE PRESĂ

Casa Națională de Pensii Publice anunță că de astăzi, 14.12.2015, a început plata  drepturilor bănești care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii.

I.Toate pensiile care se distribuie prin intermediu C.N. Poșta Română S.A. vor fi achitate înainte de sărbători, în intervalul 14 decembrie – 24 decembrie, inclusiv. În acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate.

mai multe >>>>

  

 

 

 

 

 

 

      INFORMARE DE PRESĂ

 

 

 

Casa Națională de Pensii Publice anunță plata, în luna decembrie 2015, a ajutorului anual pentru veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război. 

mai multe >>>>

 

 

Comunicat de presă

 

 

Pentru ultima serie de tratament balnear a anului 2015 - cea de-a nouăsprezecea - Casa Judeţeană de Pensii Neamţ are alocate un număr de 30 bilete de tratament la următoarele unităţi de tratament balnear: Felix, Vatra Dornei, Bălţăteşti, Sovata, Covasna, Nicolina şi Căciulata.

mai multe >>>>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru penultima serie de tratament balnear a anului 2015 - cea de-a optsprezecea - Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 113 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>

 

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a şaptesprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 167 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>

 

 

Mesajul conducerii Casei Nationale de Pensii Publice cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, 1 octombrie 2015

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a şaisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 186 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear.

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a cincisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 220 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a paisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 252 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>

 

 

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a treisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 265 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a doisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 268 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>

 

Majorarea cu 01 iulie 2015 a unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale

 

 

 

Prin adoptarea Legii nr. 71/2015 şi a Legii nr.69/2015, începând cu data de 01.07.2015, cuantumurile indemnizaţiilor prevăzute de:

Ø            Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, modificată şi completată cu Legea 143/2014 şi  

Ø            Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri                                              

sunt majorate.

mai multe >>>

 

Comunicat de presă

 

Pentru cea de-a unsprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 274 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>

 

Publicarea Legii nr.192/2015 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

 

 

Prin adoptarea Legii nr. 192/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 504 din 8 iulie 2015, Legea 263/2010 a fost completată cu un nou articol - art.1691 .

Noile dispoziţii legale prevăd că pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 01 ianuarie 2011 şi care au desfăşurat activităţii în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităti în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade.

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a zecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 288 bilete de tratament balnear în unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi în unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>>>

 

 

Ref: Publicarea Legii nr.155/2015 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

 

Prin adoptarea Legii nr. 155/2015, publicată în M.O. nr. 444/22.iunie.2015,  s-a modificat şi completat  Legea 263/2010, în sensul ….., o persoană care are stagiul complet de cotizare realizat şi are lucrat în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, minim 2 ani poate beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare de 1 an.

mai multe >>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a noua serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 275 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear .

mai multe >>>

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a şasea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 193 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la alte unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear (ex. Bălţăteşti, Căciulata, Tg.Ocna,Slănic Moldova, Vatra Dornei, Neptun, Sângeorz, Govora, Sovata, Saturn, Mangalia, Techirghiol, Eforie Nord).

mai multe >>>>

 

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a cincea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 152 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la alte unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear (ex. Bălţăteşti, Căciulata, Tg.Ocna, Vatra Dornei, Neptun, Sovata, Saturn, Mangalia, Techirghiol ).

 mai multe >>>

 

 

Comunicat de presă

 

 

 

Urmare a încheierii de către CNPP de contracte de prestări servicii de tratament balnear cu unităţi de tratament balnear, altele decât unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ va avea la dispoziţie în vederea valorificării pentru anul 2015 un număr de 3216 bilete de tratament, din care

mai multe >>>

 

 

 

 

      

 

Plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2015

 

 

În luna aprilie 2015 plata drepturilor de pensie şi a altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, care se achită odată cu pensiile, se va realiza mai devreme.

mai multe >>>

 

Comunicat de presă

 

 

 

Pentru cea de-a patra serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 05 - 07 aprilie 2015, sunt alocate automat 48 bilete de tratament balnear, pentru 9 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Pucioasa, Amara, Geoagiu şi Olăneşti.

mai multe >>>

ANUNŢ

 

 

            

  

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, în baza art. 8, alin (4) din Ordinul 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: „contractul individual de asigurare constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă”, face cunoscută lista persoanelor debitoare cu contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale încheiate conform Legii 346/2002, notificate în luna februarie 2015 şi negăsite la domiciliu.

mai multe >>>>

Comunicat de presă

 

 

 

 

 

Pentru cea de-a treia serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 20 - 22 martie 2015, sunt alocate automat 42 bilete de tratament balnear, pentru 8 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Amara, Geoagiu şi Olăneşti.

mai multe >>>>

 

 

 

Comunicat de presă

 

 

 

Prin publicarea Ordinului Preşedintelui CNPP nr.62/09.02.2015 s-au aprobat Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

mai multe >>>>

 

 

Precizări referitoare la locurile de tratament balnear care se asigură prin unităţile de tratament din proprietatea CNPP – în anul 2015 –

mai multe >>>>

 

 

                

 

La nivelul judeţului Neamţ, un număr de 18.461 pensionari primesc  la sfârşitul lunii ianuarie 2015 – diferenţele cuvenite pentru creşterea indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 350 lei la 400 lei.

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

Începând cu data de 01 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr.1.173 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reînoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.962 din 30 decembrie 2014.

mai multe >>>>

 

Comunicat de presă

 

 

În anul 2015 unele drepturi prevăzute de legi cu caracter special achitate prin intermediul caselor de pensii rămân la nivelul lunii decembrie 2014.

Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014 a Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, s-a stabilit că în anul 2015 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 următoarele drepturi:

mai multe >>>>

 

 

 

Comunicat de presă

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014 şi Legii nr.186/2014 a bugetului de stat al anului 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.960 din 30 decembrie 2014, vă comunicăm:

mai multe >>>>

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presă

 

 

Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91 din 3 februarie 2015 a  H.G. nr.54/2015 au fost reglementate regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2015, cât şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.

mai multe >>>>

Informare de presă

 

Comunicat de presă

 

 

Pentru cea de-a doua serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 04 - 07 martie 2015, sunt alocate automat 39 bilete de tratament balnear, pentru 7 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Pucioasa şi Olăneşti.

 

 

Sus

© Casa judeteana de pensii Neamt, 2008. Toate drepturile rezervate. web design by Class Media