Avizarea concediilor medicale

In cazul in care medicul specialist constata ca bolnavul a beneficiat de 90 zile calendaristice (in decursul a 12 luni retroactiv) de incapacitate temporara de munca si considera ca bolnavul necesita in continuare concediu medical, in vederea avizarii concediului medical peste 90 de zile (dar nu mai mult de 183zile), sunt necesare urmatoarele acte:

  1. referat medical  privind prelungirea concediu medical peste 90 zile completat de medicul specialist curant;
  2. documentatia medicala necesara stabilirii diagnosticului clinic, stadiului de evolutie a bolii si procnosticului recuperator ( bilete de iesire din spital, examene paraclinice si de laborator ), plan medical de recuperare.

In vederea prelungirii concediului medical peste 90 de zile, bolnavul are obligatia sa prezinte actele mentionate mai sus medicului expert al asigurarilor sociale, pentru a se aviza concediul medical cu cel putin 10 zile inainte de expirarea concediului medical avut anterior.

In vederea prelungirii concediului medical peste 183 zile calendaristice , dar nu mai mult de 270 zile bolnavul trebuie sa se prezinte in fata unei Comisii Speciale formata din specialisti ai Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si specialisti ai Ministerului Sanatatii Publice . Actele necesare:

  1. referat medical  privind prelungirea concediu medical peste 90 zile completat de medicul specialist curant;
  2. documentatia medicala necesara stabilirii diagnosticului clinic, stadiului de evolutie a bolii si procnosticului recuperator ( bilete de iesire din spital, examene paraclinice si de laborator ), plan medical de recuperare.
  3. adeverinta salariat cu zile concediu medical pe ultimele 12 luni.