Beneficiari care pot cumula pensia cu alte venituri

Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:
copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varstele prevazute de Lege (16ani sau 26ani daca continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii);
nevazatorii;
pensionarii de invaliditate de gradul III.

Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3) din Legea 19/2000.
Pensionari pentru limita de varsta pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu exceptia celor obtinute din exercitarea unor functii renumerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ teritoriala. In perioada incadrarii pe functii renumerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatile la care capitalul sociale este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ- teritoriala, plata pensiei pentru limita de varsta se suspenda.
Modalitati de plata
Suspendarea platii
Reluarea platii
Incetarea platii
Schimbarea adresei sau a numelui beneficiarului
Sume neincasate de catre pensionarul decedat
Impozitarea pensiilor