Bilete de tratament

Alocare automată bilete tratament

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Justiției Socialevizualizează

Model cerere bilete tratament 2021
vizualizează/descarcă

Serii bilete tratament 2021- vizualizează
vizualizează/descarcă

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale

vizualizează

Model cerere bilete tratament
vizualizează/descarcă

Cerere pentru acordare bilet de tratament 2019

Datele de intrare în stațiuni:

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale –

vizualizează

Cerere pentru acordare bilet de tratament – aprobata prin Ordin nr. 1735/29.06.2018

Datele de intrare în stațiuni:

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale –
vizualizează

Cerere pentru bilet de tratament– Anexa 2 din Ordinul 129/07.03.2017

Datele de intrare în stațiuni:

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale –
vizualizează

Cerere pentru bilet de tratament

Date de intrarea in statiuni pentru anul 2016, | Vizualizeaza >>>>>

Criterii de acordare a biletelor de tratament pentru anul 2016, prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice | mai multe………

CERERE BILET TRATAMENT – februarie 2015Datele de intrare in statiuni pentru cele 19 serii ale anului 2015 | >>>>

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice | >>>>

Ordinul Casei Nationale de Pensii nr. 39/04.02.2014, de aprobare a Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protetiei Sociale si Persoanelor Varstnice,

mai multe>>>

Criterii in baza carora se vor acorda biletele de tratament balnear in anul 2013 >>> 

Criterii de acordare bilete de tratament 2012

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile Legii nr. 263/2010, tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari.
Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:

 1. a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
 2. b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.
Contravaloarea prestaţiilor acordate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi diferenţa dintre contravaloarea prestaţiilor şi contribuţia bănească prevăzută la alin. (2) lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin comun al conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale.
Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La încheierea contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de confort oferită, precum şi de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP şi casele de pensii sectoriale, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Biletele de odihna se pot acorda, în condiţiile prezentei legi, asiguraţilor sistemului public de pensii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care nu este reglementată constituirea fondului social, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului. Diferenţa până la costul integral al biletului de odihnă se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum şi modul de acordare, de distribuire şi de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CRITERIILE
în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear,
cu suportarea unei contributii  sau în mod gratuit.

 1. Criterii generale

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 1. a) pensionar al sistemului unitar de pensii publice;
 2. b) asigurat al sistemului unitar de pensii publice, care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului;
 3. c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 4. d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul unitar de pensii publice.

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

 

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în România.

 

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin hotărâre de guvern.

 

A.5. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentările primite de la CNPP prin redistribuire, se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni şi unitati de cazare.

 

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare lună, 3% rămân la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesită tratament balnear în regim de urgenţă.

A.7. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, inclusiv cu numărul total de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

A.8. După repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, după cum urmează:

 • – cel puţin 80% pentru pensionari;
 • – până la 20% pentru asiguraţi.

A.9. În vederea aplicării criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în funcţie de DATA PREZENTĂRII ÎN STAŢIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:

 1. sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an;
 2. extrasezon – în celelalte perioade ale anului.

A.10.  Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet  de tratament balnear în cursul anului calendaristic respectiv.

 1. Criterii specifice

B.1. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear

pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contribuţii individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Categoria de pensie a beneficiarului;
 3. Cuantumul pensiei.

B.1.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului

Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat
1. Pensie de invaliditate 8
2. Pensie de limită de vârstă – cu stagiu complet 6
3. Pensie de urmaş 3
4. Pensie anticipată 2
5. Pensie anticipată parţială 1
6. Pensie de limită de vârstă cu stagiu incomplet 0

B.1.3. Cuantumul pensiei

Nr. crt. Cuantumul pensiei Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear

pentru ASIGURAŢI, cu suportarea unei contribuţii individuale

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asiguraţi, cu suportarea unei contribuţii individuale, sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Nivelul câştigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, venitului lunar /asigurat, care constituie bază de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

B.2.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

B.2.2. Nivelul câştigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat,  venitului lunar/ asigurat, care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

Nr. crt. Nivelul câştigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, venitului lunar asigurat Punctaj acordat
1. 670 lei 6
2. 671 lei – 900 lei 4
3. 901 lei – 1230 lei 3
4. 1231 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0

B.3. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE,

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizaţie + prestaţie de care beneficiază.

B.3.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

B.3.2. Cuantumul total al drepturilor de pensie+indemnizaţie+prestaţie

Nr. crt. Cuantumul total

al drepturilor de pensie + indemnizaţie + prestaţie

Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0

B.4. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP ÎN BAZA LEGII NR. 448/2006,

 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr. 448/2006 sunt următoarele:

 1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
 2. Gradul de handicap al solicitantului;
 3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizaţie + alte prestaţii prevăzute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiază conform evidenţelor casei teritoriale de pensii.

B.4.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0

B.4.2. Gradul de handicap al solicitantului

Nr. crt. Gradul de handicap al solicitantului Punctaj acordat
1. Grav 8
2. Accentuat 4
3. Mediu 0

B.4.3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizaţie + alte prestaţii prevăzute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiază conform evidenţelor casei teritoriale de pensii

Nr. crt. Cuantumul veniturilor realizate Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401-2022 lei – caştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 1
6. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 0
 1. Modalitatea de întocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile specifice, în limita repartiţiei, pe serii, staţiuni sau unităţi de cazare.

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.

C.2. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

C.3. În cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeză un număr mai mare de puncte la criteriul 1. Dacă se menţine egalitatea, se aplică criteriul 2. Dacă se menţine egalitatea şi după aplicarea criteriului 2, departajarea se face în favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.

C.4. În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

C.5. În cazul cererilor depuse de părinţi şi copii care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale ale părinţilor, care se atribuie şi copiilor.

C.6. În cazul cererilor depuse de un părinte şi copii care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării este punctajul părintelui, care se atribuie şi copiilor.

C.7. În cazul cererilor depuse de două persoane care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

C.8. Repartiţia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se intocmeşte de către fiecare casă teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii.

C.9. Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată pe cerere.

 

 1. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum şi documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare.

D.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         talonul de plată a pensiei;
 • ·         programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.189/2000.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.5. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că  acesta are ca obiect de activitate “cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii“ şi ca solicitantul biletului îşi desfăşoară activitatea într-unul din aceste locuri de muncă (în original);

În adeverinţă se va specifica dacă salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de muncă. În cazul în care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.1.6. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         certificatul de persoană cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.7. Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22  din Legea nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicata, cărora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcţie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
 • ·         dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementărilor legale în vigoare).

D.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale:

D.2.1. Pensionarii sistemului unitar de pensii publice

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         talonul de plată a pensiei;
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.2. Asiguraţii sistemului unitar de pensii publice  prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru a putea beneficia de bilet de tratament balnear, persoanele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să aibă un stagiu de cotizare de minim 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii în care începe sejurul în staţiunea de tratament balnear solicitată.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         adeverinţă eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului pentru luna în care a fost depusă în condiţiile legii, ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, anterioară celei în care se efectuează repartiţia,  care să conţină câştigul salarial brut/solda brută/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, avut în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi/sau, după caz cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 263/2010 (în original);
 • ·         adeverinţa eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului pentru luna în care a fost depusă în condiţiile legii, ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, anterioară celei în care se efectuează repartiţia,  care să conţină cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, avut în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi/sau, după caz cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 (în original);
 • ·         cuponul-mandat poştal sau talonul cont curent pentru indemnizaţia de şomaj, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, care beneficiază de indemnizaţia de şomaj (în original);
 • ·         adeverinţă privind calitatea de asigurat pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială, din care să rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia şi achitarea la zi a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (în original);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

Notă:

conform art. 21, alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă  nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

D.2.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguraţilor sistemului public de pensii.

 

Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguraţilor sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

 1. a) îi însoţesc pe părinţii titulari de bilet de tratament;
 2. b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;
 3. c) au vârsta de până la 18 ani, la data începerii sejurului.

Documentele se depun odată cu cele ale părintelui pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament (se completează de părinte în numele copilului);
 • ·         actul de identitate al părintelui (copie);
 • ·         actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie);
 • sau certificatul de naştere al copilului, în vârstă de până la 14 ani (copie);
 • ·         adeverinţa din care să rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • ·         declaraţie pe proprie răspundere a titularului, din care să rezulte că acesta va fi însoţit de minor la tratament balnear (în original);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.4. Copiii minori, cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.

 

Copiii minori cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

 1. a) îi însoţesc pe titularii de bilet de tratament;
 2. b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;
 3. c) au vârsta de până la 18 ani, la data începerii sejurului.

 

Documentele copilului minor, se depun odată cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost încredinţat sau dat în plasament –pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament (se completează de persoana care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament, în numele copilului);
 • ·         actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)
 • sau certificat de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);
 • ·         adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • ·         actul doveditor de adopţie, încredinţare sau dare în plasament a copilului minor, după caz (copie);
 • ·         declaraţia pe proprie răspundere a titularului, din care să rezulte că acesta va fi însoţit de minor la tratament balnear (în original);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.5. Copiii minori – beneficiari de pensie de urmaş.

 

Copiii minori beneficiari de pensie de urmaş pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai dacă:

 1. a) sunt însoţiţi de părinte sau, după caz, de persoana care a fost numită tutore, careia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş;
 2. b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, organizată conform legii;
 3. c) au vârsta de până la 18 ani, la data începerii sejurului.

 

Documentele copilului minor se depun odată cu cele ale părintelui sau, după caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii minori – beneficiari de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament (se completează de însoţitor în numele copilului);
 • ·         actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie)
 • sau certificatul de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani (copie);
 • ·         actul de identitate al însoţitorului şi documentul care atestă această calitate (copie);
 • ·         adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului  preuniversitar de zi (în original);
 • ·         decizia de pensionare care atestă calitatea de pensionar de urmaş a copilului minor (copie);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.6. Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş.

 

Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş sau, după caz, persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş poate beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş la tratament balnear.

Documentele se depun odată cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmaş.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, însoţitori ai copilului beneficiar de pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         declaratia pe proprie răspundere a persoanei care însoţeşte copilul beneficiar de pensie de urmaş, din care să rezulte ca acesta îl va însoţi pe minor la tratament balnear (în original);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.7. Soţii sau soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu.

 

Soţii sau soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţesc titularii de drept la tratament balnear şi dacă nu se încadrează în categoria pensionarilor sau a asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele se depun odată cu cele ale soţului/soţiei – pensionari sau asiguraţi ai sistemului public de pensii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         certificatul de căsătorie (copie) ;
 • ·         declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat şi nu obţine venituri pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie (în original) ;
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

 

Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă însoţesc persoanele îndreptăţite la tratament balnear şi au vârsta peste 18 ani.

Documentele se depun odată cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei încadrate în categoria de handicap grav.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         certificatul de persoană cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • ·         declaraţia pe proprie răspundere a însoţitorului din care să rezulte că îl va însoţi la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, după caz, pe persoana cu handicap grav;
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

D.2.9. Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se încadrează în una din funcţiile didactice sau didactice auxiliare prevăzute de Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale (în original);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.10. Personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensil Publice, casele teritoriale de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (în original);
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.11 Soţii sau soţiile persoanelor prevăzute la pct. D2.10.

 

Documentele se depun odată cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. D2.10.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • ·         cererea de acordare a biletului de tratament;
 • ·         actul de identitate (copie);
 • ·         cupon de pensie sau adeverinţă eliberată de angajator cu venitul brut, realizat lunar, avut în vedere la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale;
 • ·         biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

 

E. Modul de stabilire a contributiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contributii

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate în baza prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează:

E.1. în cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct. D.2.1.)

 

E.2. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 263/2010 al căror câştig salarial brut/soldă brută/venit brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 al căror cuantum al ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Câştigul salarial brut/solda brută/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei. (pct.D.2.2.)

E.3. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din Legea nr. 263/2010 al căror câştig salarial brut/solda brută/venit brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantum al ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Câştigul salarial brut/solda brută/venitul brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei. (pct.D.2.2.)

 

E.4. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită conform legii.  (pct.D.2.2.)

E.5. în cazul persoanelor asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare în condiţiile art. 6, alin. (1), pct. IV, din Legea nr. 263/2010 şi al persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială conform art. 6, alin. (2) din Legea nr. 263/2010, pentru asiguraţii care au la data la care se efectuează repartiţia, venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Pentru asiguraţii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decat câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

E.6. în cazul copiilor minori ai asiguraţilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii şi al copiilor minori care au fost adoptaţi, cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţi sau daţi în plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear (pct. D.2.3 si D.2.4.)

E.7. în cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50% din pensia netă cuvenită urmaşului în cauză, din luna anterioară repartiţiei. (pct.D.2.5.)

 

E.8. în cazul persoanei care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş, dacă această persoană nu este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. În cazul în care această persoană este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, aceasta, după caz, va suporta o contribuţie conform beneficiarilor prevăzuţi la punctele D.2.1 sau D.2.2.(pct.D.2.6.)

 

E.9. în cazul soţilor sau soţiilor asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct. D.2.7.)

 

E.10. în cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, dacă această persoană este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, aceasta, după caz, va suporta o contribuţie conform beneficiarilor prevăzuţi la punctele D.2.1 sau D.2.2. În cazul în care această persoană nu este asigurat sau pensionar al sistemului unitar de pensii publice, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear (pct. D.2.8) 

E.11. în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear art. 278 din Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale . (pct.D.2.9.)

E.12. în cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii, sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de bază brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

În cazul copilului minor al titularului se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.10.)

 

E.13. În cazul soţilor sau soţiilor persoanelor prevăzute la pct. D.2.10, dacă sunt  asiguraţi sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din salariul de bază brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.11.)

 

 1. Alte reglementari

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

 1. a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
 2. b) atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament;
 3. c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare sau în caz de refuz a acesteia, un act eliberat de o autoritate locală prin care dovedeşte situaţia respectivă. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

F.2. Contribuţia se restituie parţial beneficiarului, de către casa teritorială de pensii, în cazul în care acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet şi din motive obiective, atestate cu documente (contraindicaţie medicală, o problemă personală ivită în perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru întreaga durată a sejurului.

Restituirea contribuţiei în acest caz se face proporţional cu numărul zilelor de sejur neefectuat, dar nu mai mult de 50% din contribuţia achitată şi numai pe baza adeverinţei eliberate de prestatorul de servicii sau, în cazul când acesta refuză nejustificat eliberarea unui astfel de document, pe baza adeverinţei eliberate de autorităţile locale (primării, poliţie etc.).

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

F.3. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

F.4. În situaţia în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuţii individuale şi persoanelor prevăzute  de la pct. D.1.1 la D.1.7, dacă se încadrează în categoria celor prevăzute la punctele D.2.1 sau D.2.2 şi numai cu acceptul scris al acestora.

F.5. Casa teritorială de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflaţi în evidenţa acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul în judeţul respectiv ai căror angajatori îşi au sediul central în altă localitate.

F.6. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate cu precădere la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPP este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte.

F.7. În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritorială de pensii va elibera un duplicat, pe care se va menţiona că înlocuieşte biletul iniţial, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere a titularului, din care să rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, după caz.

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

Casa teritorială de pensii va comunica societăţii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum şi Casei Naţionale de Pensii Publice seria şi numărul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

F.8. Rubrica “având calitatea de….” din biletul de tratament va fi completată înscriindu-se punctul şi subpunctul din prezentele norme în care se încadrează beneficiarul (pct. D.1.1 – D.1.7, respectiv D.2.1 – D.2.11).

F.9. În situaţia în care beneficiarii drepturilor de pensie şi/sau a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, în adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica dacă titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament în cursul anului.

F.10. În situaţia în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc.) şi căreia i-a fost aprobată cererea, nu s-a prezentat la casa teritorială de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat următorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile înainte de începerea seriei.

F.11. În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă care sunt angajaţi cu contract individual de muncă, îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti ori beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua în considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public, în vederea stabilirii contribuţiei. Aceleaşi prevederi se aplică şi pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.

F.12. În înţelesul prezentelor criterii, în cuantumul total net al drepturilor de pensie în funcţie de care se stabileşte contribuţia individuală nu sunt incluse: indemnizaţia acordată în baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizaţia de însoţitor în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe pensie.

 

F.13. În cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia.

F.14. Biletul de tratament se eliberează după cum urmează:

 1. personal titularului;
 2. persoanei îndreptăţite să însoţească copilul minor;
 3. însoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
 4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
 5. persoanei care însoţeşte persoana cu handicap, dacă aceasta din urmă nu are asistent personal, în situaţia în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.

Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepţionale, unei alte persoane, desemnate de către titular pe bază de procură autentificată, din care să rezulte ca mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

Biletul de tratament se poate elibera şi soţului persoanei beneficiare, în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie.

F.15. În cazul persoanelor care nu sunt asiguraţi sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, dar însoţesc titularul în calitate de soţ/soţie sau copil, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

 

Cererile de solicitare a unui bilet de tratament balnear se pot depune la cele două sedii ale instituţiei, şi anume:

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ din Piatra Neamţ , str. Calistrat Hogas nr. 24;

Casa Locală Roman din  Roman,  Str. Ştefan Cel Mare Nr 243