Buget din toate sursele de venituri

BUGETUL Casei Județene de Pensii Neamț
1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei

2. Execuţia bugetară – situaţia plăţilor

3. Situaţia drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, ale angajaţilor din cadrul Casei Judeţene de Pensii Neamț