Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)

Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei, pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare:

Bugetul instituţiei pe anul 2015, BASS, BS, FAAMBP