Când se poate cumula pensia cu alte venituri

În sistemul public de pensii, se poate cumula pensia cu venituri, în următoarele situații:

        I. Pensionarii sistemului public de pensii, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază, dacă aceștia realizează venituri din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

         II. Pensionarii pentru limită de vârstă și copiii, pensionari de urmaş (cu vârsta până la 16 ani, respectiv 26 de ani – dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii),  POT cumula pensia cu venituri obținute:

 • din ACTIVITĂŢI DEPENDENTE, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.
 • din ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

        III. Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, pensionarii de urmaş, încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale, POT cumula pensia cu  venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE,  indiferent de nivelul acestora, CU EXCEPȚIA:

 • veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;
 • veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreştiale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.


       IV. Pensionarii de invaliditate, gradul III de invaliditate, și copilul urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate,   POT cumula pensia cu venituri obținute din ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din ACTIVITĂŢI DEPENDENTE (dacă nu se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă)obținute :

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.


     V. Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, cu EXCEPTIA celui incadrat in gradul I si II de invaliditate,  POATE cumula pensia cu venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, precum și  din activităţi DEPENDENTE (dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat)

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • ca urmare a desfășurării unei  activități în funcţii elective sau care este  numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

          VI. Consilierii locali/județeni pot cumula veniturile obținute din această calitate cu orice categorie de pensie.