Categorii de angajatori

Angajatorii participanti la sistemul public de pensii sunt:
Persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
Persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;
Persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;
Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti;
Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala;
Sunt asimilate angajatorilor:
· Organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau contract individual de munca cu timp de lucru partial.