Compensatii pentru atingerea integritatii

Acte necesare pentru obţinerea compensaţiei pentru atingerea integrităţii:

– cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale profesionale (anexa 13  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

– documente medicale: bilete de ieşire din spital, referate medicale, investigaţii, recomandări, etc,

– copie certificat medical,

– adeverinţă cu stagiu de cotizare,

– proces verbal de cercetare,

– FIAM-ul sau BP2,

– raport de expertiză medicală a capacităţii de muncă (anexa 17 din Instrucţiunile privind aplicarea Normelor metodologice ale Legii 346/2002) a compartimentului expertiză medicală,

– decizie asupra capacităţii de muncă (anexa 18 din Instrucţiunile privind aplicarea Normelor metodologice ale Legii 346/2002) a compartimentului expertiză medicală,

– documente de evaluări ulterioare în situaţia în care compartimentul expertiză consideră că sunt necesare,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice).