Contestatii

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă pentru cazurile noi sau cele revizuite de catre medicii experti ai asigurarilor sociale de la cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca locale, poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii/comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

 

Contestaţia se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă ce face obiectul contestaţiei, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

Contestaţia, împreună cu dosarul medical al titularului, se înaintează comisiei medicale de contestaţii competente, respectiv comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Comisia Medicală de Contestaţii competentă în cazul deciziilor medicale emise de Compartimentul Expertiză Medicală Neamţ este Comisia Medicală de Contestaţii constituită la nivelul Casei Judeţene de Pensii Iaşi.

 

Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Pot face obiectul contestaţiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate, înscrise în decizia medicală asupra capacităţii de muncă, de exemplu:

  • gradul de invaliditate acordat,
  • cauza invaliditatii,
  • data ivirii invaliditatii
  • valabilitatea deciziei emise de cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.

Contestaţia formulată la adresa deciziie medicale asupra capacităţii de muncă se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.

 

Decizia emisă în rezolvarea contestaţiei înlocuieşte decizia iniţială şi produce efecte de la data acesteia.

 

În soluţionarea contestaţiei se au în vedere aceleaşi proceduri şi criterii medicale ca şi în cazul expertizării asupra capacităţii de muncă.

 

Deciziile comisiilor medicale de contestaţii pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, necontestate în termen, rămân definitive.

 

 

Deciziile rămase definitive pot fi revizuite de către medicii experţi ai asigurărilor sociale care le-au emis, la sesizarea părţii interesate sau a organelor de control ale CNPP.