Contributia angajatorului

  • Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt diferențiate în funcție de condițiile de muncă: normale, deosebite sau speciale.
  • Cotele de contribuţii de asigurări sociale, a celei datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de plată şi celelalte aspecte privind contribuţiile de asigurări sociale sunt reglementate în titlul IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Începând cu anul 2019 persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, datorează plata unei contribuții de:
  • 4% în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  • 8% în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010.

  Angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

  • În aplicarea prevederilor art.2964(alin.3) din Legea nr.571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.
  • Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea Bugetului de Asigurari Sociale pentru anul 2019 este de 5.163 lei.

  Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege.

  Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de reducere temporară a activităţii.

  Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se dispune altfel.

  Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI datorează contribuţia de asigurări sociale la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale.