Contributia asiguratului

  • Contribuția de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 al Legii nr. 263/2010 sau de la data încheierii contractului de asigurare socială.
  • Contribuția individuală de asigurări sociale se datorează de asigurații prevăzuți în Legea nr. 263/2010 la art. 6,  cota contribuției individuale de asigurări sociale fiind stablită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  • Cota contribuţiei individuale de asigurărisociale, datorată pentru anul 2020 și anul 2019, este de 25 % indiferent de condiţiile de muncă.

Pe cale de excepție, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

  • Contribuția individuală de asigurări sociale, pentru anul 2018, contribuție individuală de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi, este de 25 % indiferent de condițiile de muncă.
  • Contribuția individuală de asigurări sociale, pentru perioada 02.2009 – 2017, a fost de 10,5 % indiferent de condițiile de muncă.
  • Contribuția individuală de asigurări sociale, pentru anul 2008 și luna ianuarie 2009 a fost de 9,5 %, indiferent de condițiile de muncă.
  • Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, cu excepţia acelora care sunt asiguraţi în baza contractului de asigurare socială, este prevăzută în  Codul fiscal.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Contributia individuala de asigurari sociale nu se mai plafonează.

Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.