Cote de contributii

Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente, precum şi cele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 2. b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, a celei datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de plată şi celelalte aspecte privind contribuţiile de asigurări sociale sunt reglementate în titlul IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii” din  Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul 2020 cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:

 • 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
 • 8% – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;

Pe cale de excepție, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%.

În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi/sau condiții speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, începând cu 1 ianuarie 2019, sunt următoarele:

 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă, încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%. De la 1 ianuarie 2019, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori, care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadreză în condiţiile prevăzute la art. 60 pct 5 din Legea 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei contribuţii.

Potrivit dispozițiilor art.138 din Legea nr.227//2015 privind Codul Fiscal, în anul 2018 cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

– 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

– 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010   263 12 2M1   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

– 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010   263 12 2M1   0 18>Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Potrivit dispozițiilor art.138 din Legea nr.227//2015 privind Codul Fiscal, în anul 2017 cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

– 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

– 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

–  36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare, pentru anul 2016, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:
– pentru condiţii normale de muncă                                                      26,3 %
– pentru condiţii deosebite de muncă                                                    31,3 %
–   pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă              36,3 %.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010, este de 10.5 % indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală este inclusă şi cota de 5,1 % aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare , şi ale art.20 alin.(1)  din Legea 340/2013, pentru anul 2015, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

– pentru condiţii normale de muncă                                                      26,3 %
– pentru condiţii deosebite de muncă                                                    31,3 %
– pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă                36,3 %.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010, este de 10.5% indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală este inclusă şi cota de 5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Potrivit Legii nr.6/2013, pentru anul 2013, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

 • pentru condiţii normale de muncă                                                      3%
 • pentru condiţii deosebite de muncă                                                   3%
 • pentru condiţii speciale de muncă şi                                                  3%
 • pentru alte condiţii de muncă                                                             3%

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010 este de 10.5% indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală este inclusă şi cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Cota de 4% se aplică începând cu data de 25 februarie 2013, data intrării în vigoare a Legii nr. 6/2013.

În conformitate cu prevederile art.29618 alin (3) lit.a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 294/2011pentru     anul 2012 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

 • pentru condiţii normale de muncă: 31,3%,
 • pentru condiţii deosebite de muncă: 36,3%
 • pentru condiţii speciale de muncă: 41,3%.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Conform prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea nr. 294/2011, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3,5 % aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

 • 31,3%pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori;
 • 36,3%pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori;
 • 41,3%pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul 2010 , se menţin cotele de contribuţie de asigurări sociale la nivelul anului 2009, respectiv:

 • 3%pentru condiţii normale de muncă, datorată de  angajator şi angajaţi, din care 10,5 % datorată de angajaţi şi 20,8 % datorată de angajatori;
 • 3%pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de  angajator şi angajaţi, din care 10,5 % datorată de angajaţi şi 25,8 % datorată de angajatori;
 • 3%pentru condiţii speciale de muncă, datorată de  angajator şi angajaţi, din care 10,5 % datorată de angajaţi şi 30,8 % datorată de angajatori;

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută mai sus este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat (Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat).

Bugetul asigurărilor sociale de stat stabileşte cotele de contribuţie ale angajaţilor şi ale angajatorilor, care se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie, care au ca termen de calcul, declarare şi plată, data de 25 februarie 2010.

In conformitate cu prevederile Legii nr 19/ 2009, Legea bugetului de asigurari sociale de stat pentru anul 2009, cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2009 (ce se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009) se stabilesc la:

 • pentru conditii normale de munca – 31,3%,
 • pentru conditii deosebite de munca – 36,3%, 
 • pentru conditii speciale de munca – 41,3%.

Potrivit art. 18 alin (1) din Legea bugetului de asigurari sociale de stat, pentru anul 2009 cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art.21 alin.(2) din Legea nr.19/2000, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.

In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazute de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.