Documente plata

cod numeric personal -element obligatoriu pentru identificarea asiguratului;
numele asiguratului – element obligatoriu pentru identificarea platitorului;
denumire beneficiar – Casa Judeteana de Pensii Neamt;
codul fiscal al Casei Judetene de Pensii Neamt : 13598004;
cont bancar beneficiar: RO81TREZ49122210304XXXXX – element obligatoriu pentru evidenta corecta a contributiei de asigurari sociale datorate si platite;