Indemnizatia acordata in baza Decretului Lege nr. 189/2000

Categorii de beneficiari
Persoana cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:
a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare;
c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;
d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;
e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;
f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare, daca ulterior nu s-a recasotorit;
g) a fost evacuata din locuinta pe care o detinea;
Sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care afost depusa cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum fix, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.
Copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de refugiu sau conceputi inaintea sau conceputi inainte sau in timpul stramutarii si nascuti dupa stramutarea parintilor in acea localitate.

Dovedirea calitatii de beneficiar
Dovedirea calitatii de beneficiar al Legii nr. 189/2000 se face cu acte oficiale eliberate de organele competente:
acte eliberate de Crucea Rosie Internationala;
acte eliberate de lagarele de concentrare ;
livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405 Pitesti, pentru persoanele care au fost in detasamentele de munca obligatorie;
carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie;
carnet de identitate privind pe cei deportati in Moghilev;
adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Romane sau de directiile judetene ale acestora, ordine, dispozitii etc.;
buletine de evidenta a populatiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;
acte eliberate de primaria oraselor respective;
acte oficiale emise de primarii sau institutii care au preluat arhivele fostelor unitati de jandarmi, intocmite cu ocazia procedurilor de identificare a cadavrelor, proceduri desfasurate din ordinul autoritatilor romane;
certificate sau adeverinte de la autoritatile militare ori civile romanesti;
adeverinte eliberate de alte autoritati din Transnistria;
alte asemenea acte oficiale.

Acte necesare
cerere;
buletin de identitate (carte de identitate) -copie si original;
certificat de nastere – copie si original ;
certificat de casatorie – copie si original ;
cupon pensie ;
hotararea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000 ;
dosar cu sina.
In cazul sotului supravietuitor:
certificat de nastere (copie si original);
certificat de casatorie (copie si original) ;
certificat de deces (copie si original) ;

Stabilirea drepturilor

Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotarari de admitere sau respingere care se comunica solicitantului.
Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la Curtea de Apel in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ. Hotararea Curtii de Apel este definitiva.
Data de la care se acorda indemnizatia
Indemnizatia se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

Facilitati
Beneficiarii Legii nr. 189/2000 au dreptul la o indemnizatie lunara ce se acorda incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea si la urmatoarele facilitati:
a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;
d) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Indemnizatia acordata sotului supravietuitor in baza Legii 578/20004
Indemnizatia acordata persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961