Indemnizatia acordata persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961

Beneficiarii legii 309/2002

Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.
Persoanele care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila, de 15.000 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii.
Sotia celui decedat, din categoria celor prevazuti la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, in conditiile dispozitiilor art. 2, neimpozabila, incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, daca ulterior nu s-a recasatorit.
Beneficiaza de drepturi acordate prin Legea nr. 309/2002 si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.

Dovedirea calitatii de beneficiar
Dovada incadrarii in prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre urmatoarele acte:
a) livret militar, in original si in copie;
b) adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, in original si in copie.
La cererea pentru stabilirea drepturilor prevazute de lege solicitantul are obligatia sa prezinte urmatoarele acte, in original si in copie:
a) actul de identitate;
b) certificatul de casatorie si certificatul de deces al sotului, in cazul sotiei celui decedat, prevazuta la art. 3 din lege.

Acte necesare
cerere;
buletin de identitate (carte de identitate) -copie si original;
certificat de nastere – copie si original;
certificat de casatorie – copie si original;
cupon pensie;
hotarare pentru stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 309/2002;
dosar cu sina.
In cazul sotului supravietuitor:
certificat de nastere ( copie si original);
certificat de casatorie ( copie si original);
certificat de deces ( copie si original);

Facilitati
Persoanele care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila.
Sotia celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, neimpozabila, incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, daca ulterior nu s-a recasatorit.
Nivelul indemnizatiilor acordate prin prezenta lege va fi indexat anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum.
Persoanele prevazute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, precum si de urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spitalizarii;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor. De aceste drepturi beneficiaza si vaduvele supravietuitoare ale persoanelor care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1, care nu s-au recasatorit.

Indemnizatia acordata sotului supravietuitor in baza Legii 578/20004

Conditii de acordare

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004, sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, de un ajutor lunar.
Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
click aici pentru a vedea varstele standard de pensionare
nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, respectiv nu se gaseste in una din urmatoarele situatii:
desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau ca functionar public;
desfasoara activitate in functii elective sau este numit in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
este membru cooperator intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
este asociat unic, asociat, comanditar sau actionar;
este administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;
este membru al unei asociatii familiale;
este persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
este persoana angajata intr-o institutie internationala, daca nu este asiguratul acesteia;
realizeaza venituri din alte activitati profesionale.
Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:
364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.
Cuantumul ajutorului lunar
Cuantumul ajutorului lunar este de:
113 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
44 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

Acte necesare
In situatia in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminueaza proportional, cu numarul de ani intregi de casatorie care lipsesc
cerere tip pentru acordarea ajutorului lunar
declaratie tip pe proprie raspundere
copia buletinului de identitate
copia certificatului de nastere
copia certificatului de casatorie
copia certificatului de deces
copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare a solicitantului
copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare, anterior decesului, a sotului decedat

Indemnizatia acordata in baza Decretului Lege nr. 189/2000
Indemnizatia acordata persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961

Indemnizatia acordata in baza Decretului Lege nr. 189/2000

Categorii de beneficiari
Persoana cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:
a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare;
c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;
d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;
e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;
f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare, daca ulterior nu s-a recasotorit;
g) a fost evacuata din locuinta pe care o detinea;
Sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care afost depusa cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum fix, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.
Copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de refugiu sau conceputi inaintea sau conceputi inainte sau in timpul stramutarii si nascuti dupa stramutarea parintilor in acea localitate.

Dovedirea calitatii de beneficiar
Dovedirea calitatii de beneficiar al Legii nr. 189/2000 se face cu acte oficiale eliberate de organele competente:
acte eliberate de Crucea Rosie Internationala;
acte eliberate de lagarele de concentrare ;
livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405 Pitesti, pentru persoanele care au fost in detasamentele de munca obligatorie;
carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie;
carnet de identitate privind pe cei deportati in Moghilev;
adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Romane sau de directiile judetene ale acestora, ordine, dispozitii etc.;
buletine de evidenta a populatiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;
acte eliberate de primaria oraselor respective;
acte oficiale emise de primarii sau institutii care au preluat arhivele fostelor unitati de jandarmi, intocmite cu ocazia procedurilor de identificare a cadavrelor, proceduri desfasurate din ordinul autoritatilor romane;
certificate sau adeverinte de la autoritatile militare ori civile romanesti;
adeverinte eliberate de alte autoritati din Transnistria;
alte asemenea acte oficiale.

Acte necesare
cerere;
buletin de identitate (carte de identitate) -copie si original;
certificat de nastere – copie si original ;
certificat de casatorie – copie si original ;
cupon pensie ;
hotararea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000 ;
dosar cu sina.
In cazul sotului supravietuitor:
certificat de nastere (copie si original);
certificat de casatorie (copie si original) ;
certificat de deces (copie si original) ;

Stabilirea drepturilor

Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotarari de admitere sau respingere care se comunica solicitantului.
Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la Curtea de Apel in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ. Hotararea Curtii de Apel este definitiva.
Data de la care se acorda indemnizatia
Indemnizatia se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

Facilitati
Beneficiarii Legii nr. 189/2000 au dreptul la o indemnizatie lunara ce se acorda incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea si la urmatoarele facilitati:
a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;
d) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.