Indemnizatia acordata sotului supravietuitor in baza Legii 578/2004

Conditii de acordare

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004, sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, de un ajutor lunar.
Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
click aici pentru a vedea varstele standard de pensionare
nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, respectiv nu se gaseste in una din urmatoarele situatii:
desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau ca functionar public;
desfasoara activitate in functii elective sau este numit in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
este membru cooperator intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
este asociat unic, asociat, comanditar sau actionar;
este administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;
este membru al unei asociatii familiale;
este persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
este persoana angajata intr-o institutie internationala, daca nu este asiguratul acesteia;
realizeaza venituri din alte activitati profesionale.
Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:
364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.
Cuantumul ajutorului lunar
Cuantumul ajutorului lunar este de:
113 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
44 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

Acte necesare
In situatia in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminueaza proportional, cu numarul de ani intregi de casatorie care lipsesc
cerere tip pentru acordarea ajutorului lunar
declaratie tip pe proprie raspundere
copia buletinului de identitate
copia certificatului de nastere
copia certificatului de casatorie
copia certificatului de deces
copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare a solicitantului
copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare, anterior decesului, a sotului decedat

Indemnizatia acordata in baza Decretului Lege nr. 189/2000
Indemnizatia acordata persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961