Indemnizatie pentru incapacitate de munca

 Indemnizatie pentru incapacitate de munca

Documentele necesare recuperării de către angajatori a indemnizației pentru incapacitate de muncă acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2018, conform dispozițiilor Legii nr. 346/2002 republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, modificată prin OUG nr. 103 /2017, sunt:
– cerere privind solicitarea drepturilor ( Anexa 1 ),
– centralizator privind certificatele medicale aferente lunii pentru care se solicită recuperarea ( Anexa 2 ),
– adeverință câștiguri brute realizate lunar – anterior manifestării riscului ( Anexa 3 ),
– copii, conform cu originalul, ale concediilor medicale cu codurile de indemnizație 02, 03, 04 și 10 care au viza asiguratorului, aferente lunii pentru care se solicită recuperare, inclusiv cele cu valoare ”0” de recuperat ( concedii medicale suportate de angajator ),
– copii, conform cu originalul, ale concediilor medicale cu codurile de indemnizație 02, 03, 04 și 10 care au fost depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, după caz,
– copii, conform cu originalul, a declarației D112 – Anexa 1.1 și Anexa 1.2 aferente lunii pentru care se solicită recuperarea, însoțite de recipisa de validare a declarației menționate,
– dovada achitării contribuției asiguratorii de muncă (certificat de atestare fiscală în termenul de valabilitate ),
– delegație / împuternicire salariat pentru depunere documente,
– copie C.I.salariat /delegat.