Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

Acte necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru trecerea temporară în alt loc de muncă sau a indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă:
– cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (anexa 13 din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),
– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,
– copie a certificatului medical,
– proces verbal de cercetare,
– FIAM-ul sau fişa BP2,
– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).