Legislatie

      Casa Județeană de Pensii Neamț funcţionează potrivit:

LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*),

privind sistemul unitar de pensii publice
Emitent: Parlamentul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011
Forma actualizata valabila la data de : 28 iulie 2016

HOTĂRÂRE nr. 257 din 20 martie 2011,

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Emitent: Guvernul României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011
Data intrarii in vigoare : 28 martie 2011
Forma actualizata valabila la data de : 14 septembrie 2016

HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012 (*actualizată*),

privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice
Emitent: Guvernul României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012
Data intrarii in vigoare : 9 martie 2012
Forma actualizata valabila la data de : 14 septembrie 2016