Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Modalitatea de contestare a deciziei şi modelele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare:

În cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale, el poate depune reclamaţie administrativă (descarcă model 1 sau descarcă model 2).