Pensie de urmas

Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a. pana la varsta de 16 ani;
b. daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c. pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b;.
Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas:
pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 10 ani.
indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.
indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din salariul mediu brut pe economie.
pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 33 alin. (5).
Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35 % din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la aliniatul de mai sus, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
a) 50% – pentru un singur urmaş;
b) 75% – pentru 2 urmaşi;
c) 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Copiii care au dreptul la pensie de urmaş pe toată durata invalidităţii de orice grad cât şi soţul supravieţuitor care are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, sunt expertizaţi, revizuiţi medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

Pensia de urmaş se acordă
a) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
b) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
c) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

Acte necesare
cerere pentru înscrierea la pensie (formular tipizat);
carnetul de muncă (original şi copie);
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 cât şi adresa de corespondenţă a ultimului angajator (original);
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
livretul militar (original şi copie);
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

Model Procura
Procura specială este valabilă 18 luni.
Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 30 de zile de la data decesulului sustinatorului sau in termen de 30 de zile de la data indeplinirii conditiilor.

Documentele se depun la:
Casa Judeteana de Pensii Neamt – Ghiseul nr 3
Casa Locala de Pensii Roman