Perioadele asimilate

Potrivit Legii nr. 263/2010, perioade asimilate reprezintă perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor mai sus mentionate, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

Asiguratul beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu a realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi.

Constituie perioade asimilate stagiului de cotizare si perioadele necontributive care au constituit vechime in munca utila la pensie in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000
perioada in care a fost indepartata din serviciu pentru activitate politica revolutionara, antifascista sau democratica, inainte de 23 August 1944, ori ca urmare a persecutiilor rasiale sau nationale, in perioada ianuarie 1938 – decembrie 1945;
perioada in care a desfasurat o activitate revolutionara antifascista, recunoscuta de catre organele in drept, ca vechime in munca.
perioada in care a fost suspendata din functie ori i s-a desfacut contractul de munca, daca aceste masuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale.
perioada in care o persoana incadrata in munca urmeaza cursuri de pregatire profesionala sau politica.
perioadele pentru care s-a cotizat la fostele asigurari sociale, ori la casele de pensii preluate de stat.
perioada in care o femeie a fost incadrata, cu program redus, potrivit legii, pentru ingrijirea copiilor in virsta de pina la 6 ani, se socoteste ca timp integral.
perioadele recunoscute ca atare in baza Decretului-lege nr.118/1990.
perioadele pentru care se primesc plati compensatori in baza Ordonantei de Urgenta nr.98/1999.
perioadele in care a beneficiat de somaj si de ajutor de integrare profesionala prevazuta de Legea nr. 1/1991