Programe

PROGRAME CAS – Actualizare : 14.09.2010

Nr.curent Denumire Mod de distributie Continut
1. Instructiuni de instalare Instructiuni de instalare *
2. Program declaratii CAS CD
3. Program verificare decl.CAS CD
4. Anexa 4 – Coduri CAEN 2008

* – Salvare cu Save Target As

NOU !  Versiunea 10.03  a programului pentru angajatori ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale,  modificata prin OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin (1) pct. 2 subpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.  571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar fiscale,  pentru veniturile platite incepand cu data de  10 Septembrie 2010.

Acesta versiune este necesar a fi descarcata NUMAI de angajatorii carora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010

Programele pot fi descarcate si de pe site-urile Caselor teritoriale de pensii si de pe site-ul Casei de pensii a Municipiului Bucuresti (ex. www.cjpgalati.ro,  www.cpmb.rdsnet.ro)

In consecinta, angajatorii care au si personal care realizeaza venituri profesionale vor completa pentru acestia o declaratie separata, cu urmatoarele particularitati:
–      se completeaza codul unic de inregistrare al angajatorului,
–     prima pozitie din codul de la Registrul comertului se inlocuieste cu  
$
–      campul CM, din anexa A11, se completeaza cu:

  6  pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificatǎ prin OUG nr. 82/2010, din  drepturi de autor si drepturi conexe

7  – pentru asiguratii care realizeaza venituri profesionale  prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, modificatǎ prin OUG nr. 82/2010, din desfasurarea activitatii  in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.

–  campul NN, din anexa A11, se completeaza automat cu numarul de zile lucratoare in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010, cu posibilitatea de modificare, fara a se depasi insa numarul maxim de zile lucratoare  din luna;
–  campul TVN din anexa A11, se completeaza cu baza de calcul la care datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori  salariul  mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (pentru anul 2010 echivalentul a 5 salarii medii brute este:  5*1836=9180 lei).

–  se calculeaza numai contributia individuala de asigurari sociale (10.5%)

Pentru a selecta macheta de completare a declaratiei pentru beneficiarii OUG 58/2010 cu modificarile ulterioare  se acceseaza din meniul principal [Administrare] -> [Optiuni]. Din macheta care se afiseaza pe ecran, se selecteaza tab-ul [Tip ang]. Din optiunile afisate se selecteaza tab-ul [OUG 58]. Se salveaza optiunile selectate si se restarteaza aplicatia.


NOU ! Incepând cu raportarea aferenta lunii AUGUST 2008, in conformitate cu prevederile art.260 alin.(3) coroborate cu cele ale art.260 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, formula de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate aferenta concediilor medicale CAUZATE de ACCIDENTE de MUNCA si BOLI PROFESIONALE devine :

CASS145A = ROUND(SUMAIT * 5.5/100,0)

( SUMAIT reprezinta suma prestatii pentru incapacitate temporara de munca CAUZATA DE ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE la nivel de unitate, SUPORTATE DIN FAAMBP )


Incepând cu raportarea aferenta lunii IULIE 2008, in conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) lit.b) din Legea 388/2007 privind bugetul de stat pentru anul 2008, de la 1 IULIE 2008, cota de contributie de asigurari de sanatate datorata de persoana asigurata devine 5,5%.

Ca urmare, formula de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate aferenta concediilor medicale CAUZATE de ACCIDENTE de MUNCA si BOLI PROFESIONALE, conform Legii 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art.260 alin(3) devine :


Incepând cu raportarea aferenta lunii IANUARIE 2008 se modifica anexele A1.1, A1.2 si A1.4 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, in scopul introducerii modificarilor stipulate in OUG 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale si in ordinul 1019/2007 al Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru anul 2008 angajatorii sunt rugati sa selecteze codul CAEN potrivit actualizarii clasificarii activitatilor din economia nationala, aprobata prin Ordinul nr 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica.

Noile coduri CAEN si tarifele aferente contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se regasesc in anexa 4.


ATENTIE la completarea cimpului NRZ_CFP din A11 !

Cimpul NRZ_CFP din A11 nu inseamna CONCEDIU FARA PLATA OBISNUIT ci CONCEDIU FARA PLATA INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPILULUI pina la 2 ani (NUMAI INCEPIND CU AL 4-LEA COPIL) !

Cimpul NRZ_CFP nu se completeaza pentru persoanele care sint in concediu pentru cresterea unuia din primii 3 copii, au activitatea suspendata si primesc indemnizatie de la DMSSF. Se completeaza NUMAI INCEPIND CU AL 4-LEA COPIL, cind nu mai beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pina la 2 ani dar poate beneficia de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului conform Art.6-1, alin 1-2 din OUG 148/2005, modificata si completata prin Legea 7/2007 – SE ACORDA INTEGRAL (3 luni), O SINGURA DATA, in perioada pina la implinirea de catre copil a virstei de 2 ani.
Cote contributii pentru anul 2008
Cote contributii pentru anul 2007
Salariul minim brut pe economie 2006


PROGRAM PENTRU ANGAJATORI DE PREDARE CARTI MUNCA – 11.05.2006

Etape de instalare a programului CARTI MUNCA

 1. Copiati fisierele CM.EXE si CM.R00 de pe discheta in calculator, in directorul radacina (C:)
 2. Lansati in executie fisierul CM.EXE din directorul radacina al calculatorului (C:) Se vor crea pe C: directoarele CM_ITM si LUCRU_CM
 3. Punerea in executie a programului se face lansind in executie fisierul CM_ITM.EXE din directorul C:\CM_ITM
 4. Prima operatiune care trebuie facuta este “ADMINISTRARE APLICATIE” in care selectati optiunea “INITIALIZARE JUDET SI INSTITUTIE”:

– selectati judetul NEAMT
– in fereastra “IDENTIFICARE INSTITUTIE” la cerinta IDENTIFICATI-VA selectati “CUI”
– iesiti din aplicatie

 1. Intrati din nou in aplicatie pe optiunea “PRELUARE CARTI DE MUNCA”
 2. Dupa ce ati introdus 50 de carti de munca intr-o cutie selectati optiunea “PREGATIRE DISKETA” in care listati PROCESUL VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE si efectuati salvarea pe discheta a cutiei. (Pe o discheta se pot salva mai multe cutii)
 3. Pentru orice nelamurire luati legatura cu CASA JUDETEANA DE PENSII NEAMT la telefonul 214501.

Versiune dischete:


Cotele de contributii pentru anul 2006
Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale si se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.


Prin Legea nr. 380/2005 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006, cu modificarile ulterioare, s-au stabilit urmatoarele cote de contributie de asigurari sociale:

 • pentru conditii de munca normale – 30 %;
 • pentru conditii de munca deosebite – 35 %;
 • pentru conditii de munca speciale – 40 %.

Cota de contributie individuala de asigurari sociale este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
Cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea 380/2005 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 se diminueaza cu 0.75 puncte procentuale din:

 1. a) cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din OuG. nr. 158/2005;
 2. b) cota de contributie de asigurari sociale datorata de institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul persoanelor pervazute la art. 1 alin. (1) lit. C din OuG nr. 158/2005.
 3. c) cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele asigurate in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala conform art. 5 alin. (2) din Legea 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pe baza de declaratie de asigurare conform art. 5 alin. (1), pct. IV si V din din Legea 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca si cota de contributie individuala de asigurari sociale, se suporta de angajator.
Cota de contributie pentru asiguratii cu contract de asigurare sociala sau cu declaratie de asigurare prevazuti in Legea nr. 19/2000 este de 29,25%.


Contributia angajatorului
Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.
Contributia de asigurari sociale, datorata de angajatori, reprezinta diferenta dintre nivelul cotelor de contributii de asigurari sociale stabilite diferentat, in functie de conditiile de munca, prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat si nivelul cotei de contributie individuala de asigurari sociale.

Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. I si II. Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute. In fondul total de salarii brute lunare nu se includ prestatiile de asigurari sociale.

Salariul mediu brut stabilit pentru anul 2006 este de 1.077 lei RON.


Cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajator, in functie de conditiile de munca, sunt:

 • pentru conditii de munca normale: 30% – 9.5% – 0.75% = 19.75 %
 • pentru conditii de munca deosebite: 35 % – 9.5% – 0.75% = 24.75%
 • pentru conditii de munca speciale: 40 % – 9.5% – 0.75% = 29.75%

Contributia asiguratului

Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala.

Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. I si II, iar cota contributiei individuale de asigurari sociale se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2006 este de 9,5 %, indiferent de conditiile de munca.

Baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:

 • salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul asiguratilor prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. I pct. I, sau veniturilor brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct. II.
 • venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare sociala, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut.
 • baza de calcul nu poate depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut.
 • salariul mediu brut pe economie pentru anul 2006, stabilit prin Legea nr. 380/2005 a bugetului asigurarilor sociale de stat, este de 1.077 lei RON;

Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000 la art .5 alin.(1) pct.I si II, se retine integral din salariu sau dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator.

Contributia datorata de asiguratii cu declaratii sau contracte de asigurare reprezinta 29,25% din venitul asigurat si se vireaza lunar la casa teritoriala de pensii in raza caruia se afla domiciliul sau resedinta asiguratul. In cazul asiguratilor cu contract de asigurare, plata contributiei se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni, calculata de la data la care se face plata.

Sume asupra carora nu se calculeaza CAS

 • prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
 • drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul incetarii raporturilor de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, incetarii mandatului sau a calitatii de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
 • diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
 • sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
 • premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

Majorari de intarziere

Pentru neplata la termenul scadent a obligatiilor bugetare debitorii datoreaza majorari de intarziere.

Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Nivelul majorarii de intarziere este de 0.1% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.


CASS145A = ROUND(TSUMAIT * 5.5/100,0)

( TSUMAIT reprezinta cuantum total prestatii pentru incapacitate temporara de munca CAUZATE DE ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE la nivel de unitate )