Rapoarte și studii

 

Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor de integritate conform HG nr.599/2018
Anul 2019

Anul 2018

 

Rapoarte privind implementarea dispozițiilor Legii nr.52/2003

Anul 2019

Anul 2018

 

Rapoarte privind activitatea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primate cu titlul gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul CJP Neamț

Anul 2019

Anul 2018

 

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014

Rapoarte privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Neamț:

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014