Rapoarte și studii

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul Casei Judetene de Pensii Neamt (actualizat 2020)….

Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor de integritate conform HG nr.599/2018
Anul 2020

Anul 2019

Anul 2018

Rapoarte privind implementarea dispozițiilor Legii nr.52/2003

Anul 2020

Anul 2019

Anul 2018

Rapoarte privind activitatea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primate cu titlul gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul CJP Neamț

Anul 2020

Anul 2019

Anul 2018

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

anul 2020

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014

Rapoarte privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Neamț:

anul 2020

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014