Integritate Instituțională/Rapoarte si studii

1.Cod etic/deontologic/conduită 

Decizia de constituire a Comisie Paritare – iunie 2022

2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora;

Rapoarte privind activitatea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primate cu titlul gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul CJP Neamț

Anul 2021

Anul 2020

Anul 2019

Anul 2018

3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;

4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;

Martie 2022 – Declarația privind asumarea agendei de integritate organizatională

5. Planul de integritate al instituţiei și Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în Planul de integritate;

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Casei Județene de Pensii Neamț în anul 2022

Anul 2021

Anul 2020

Anul 2019

Anul 2018

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul Casei Judetene de Pensii Neamt (actualizat 2020)….

6. Situaţia incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;

7. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante.

Rapoarte privind implementarea dispozițiilor Legii nr.52/2003

Anul 2021

Anul 2020

Anul 2019

Anul 2018

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Anul 2021 

anul 2020

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014

Rapoarte privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Neamț:

anul 2021

anul 2020

anul 2019

anul 2018

anul 2017

anul 2016

anul 2015

anul 2014