Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
anul 2018
anul 2015
anul 2014