Reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca

Acte necesare pentru obţinerea dispozitivelor medicale:

-cererea tip (anexa 8 din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

-actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

-recomandarea medicului curant privind necesitatea acordării dispozitivelor medicale,

-FIAM -ul sau fişa BP2,

-proces verbal de cercetare,

-pentru cazurile de accident de muncă produse înainte de 01.01.2005, FIAM -ul sau, când acesta nu există, procesul verbal de cercetare avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă,

-pentru cazurile de boală profesională declarate înainte de 01.01.2005 -fişa BP2 sau adeverinţa de confirmare a înregistrării bolii profesionale de la autoritatea de sănătate publică care a declarat boala profesională.

 

Tratamentele de recuperare:

-avizul compartimentului de expertiză pentru trimiterea la tratament de recuperare,

-actul de identitate al solicitantului, original şi copie.

 

Acte necesare pentru acordarea biletelor de tratament

-cerere tip prin care se solicită acordarea biletului de tratament,

-actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

-adeverinţa medicală din care să rezulte că solicitantul se află în incapacitate temporară de muncă, recuperare medicală sau după caz, program individual de recuperare întocmit de medicul asiguratorului.