Reabilitare si reconversie profesionala

Acte necesare pentru participarea la cursuri de recalificare sau  reconversie profesională şi pentru obţinerea indemnizaţiei pe durata acestora:                                             

– cerere pentru participarea la cursuri de recalificare sau reconversie profesională (anexa 10  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

 – cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de  muncă şi boli profesionale (anexa 13  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

– copie a certificatului medical,

– proces verbal de cercetare;

– FIAM-ul sau fişa  BP2,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice).