Reluarea platii

Potrivit art. 115 din Legea nr.263/2010, în sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia pensionarilor urmaşi ce au împlinit vârsta de 16 ani şi nu-şi continuă studiile.

Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate se face potrivit prevederilor art. 115 lit. c) din lege, cu respectarea termenului general de prescripţie, iar în cazurile copiilor urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu au făcut la timp dovada continuării studiilor, drepturile se achită de la data suspendării.

Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, cât şi orice modificare a drepturilor de pensie se face prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.