Schimbarea adresei sau a numelui beneficiarului

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

SCHIMBARE ADRESA
In cazul in care se doreste schimbarea adresei la care titularul primeşte cuponul de pensionare /drepturile de pensie, este necesar ca acesta sa depuna la Casa de Pensii de unde primeste aceste drepturi urmatoarele acte:
cerere;
cuponul de pensie;
copie dupa actul de identitatea din care sa rezulte noua adresa
SCHIMBARE NUME PENSIONAR
Ca urmare a schimbarii numelui, din diverse motive, pensionarul trebuie sa se adreseze casei de pensii in cel mai scurt timp posibil cu urmatoarele acte:
cerere;
cupon de pensie;
act de stare civila sau orice alt document prin care dovedeste schimbarea numelui;
copie act de identitate.

Modalitati de plata
Suspendarea platii
Reluarea platii
Incetarea platii
Beneficiari care pot cumula pensia cu alte venituri
Sume neincasate de catre pensionarul decedat
Impozitarea pensiilor