Solicitare informații. Legislație

Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României garantat prin intermediul Constituţiei este accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public.
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi al Hotărârii nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public public.
Informaţia de interes public reprezintă orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislație
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*), privind liberul acces la informaţiile de interes public
Emitent: Parlamentul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
Data intrarii in vigoare : 22 decembrie 2001
Forma actualizata valabila la data de : 14 septembrie 2016

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 167 din 8 martie 2002
Data intrarii in vigoare : 8 martie 2002
Forma actualizata valabila la data de : 14 septembrie 2016

  • Model cerere de acreditare …”

    Cereri tip pentru acordare pensii, indemnizatii si alte drepturi