15. Stiri / Comunicate de presa

Vezi pagina

tr>
Data   mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a cincisprezecea serie de tratament balnear, cu dată de intrare în stațiuni în perioada 31 octombrie – 02 noiembrie 2021…. au rămas nealocate 20 bilete de tratament …” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a paisprezecea serie de tratament balnear, … s-a realizat alocarea unui număr de 94 bilete de tratament balnear ….” >>>>> mai multe
Anunt ” ERATĂ la Anuntul nr.45229/01.09.2021 privind Rezultatele probei de selectie a dosarelor pentru concursul de ocupare a functiei contractuale de consilier (S) debutant….” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate selecție dosare referent ….” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate selecție dosare consilier ….” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a treisprezecea serie de tratament balnear, cu dată de intrare în stațiuni în perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 106 bilete de tratament balnear ….” >>>>> mai multe
Anunt ” …..Copilul – beneficiar al unei pensii de urmaș, în vârstă de peste 16 ani, are obligația de a prezenta, până la data de 25 septembrie 2021, o adeverința….” >>>>> mai multe
Anunt “Având în vedere interesul manifestat pentru concursul organizat în data de 6 septembrie 2021 …. depunerea dosarelor pentru concursul organizat se poate realiza și sâmbătă – 28 august 2021 – în intervalul orar 8.30 -12.30…” >>>>> mai multe
Anunt “Casa Județeană de Pensii Neamț anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi de execuție, contractuale din cadrul Casei Județene de Pensii Neamț pentru perioada septembrie 2021 – 31.12.2022: consilier (S), debutant – număr posturi: – 20; referent (M), debutant – număr posturi: – 5;….” >>>>> mai multe
Anunt “În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.90/2021, Casa Judeţeană de Pensii Neamț va organiza și desfășura procedura de recrutare și selecție a personalului pentru cele 25 de posturi suplimentare aprobate, la nivelul județului Neamț…” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a douăsprezecea serie de tratament balnear, cu dată de intrare în stațiuni în perioada 13-16 septembrie 2021, …. au rămas nealocate 9 bilete de tratament (deoarece nu au existat solicitări), pentru stațiunile: Geoagiu și Lacu Sărat (câte un bilet) și 7 bilete la Sarata Monteoru…” >>>>> mai multe
Anunt ”Anunț concurs informatică septembrie 2021….” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a unsprezecea serie de tratament balnear… au rămas nealocate 4 bilete de tratament (deoarece nu au existat solicitări), pentru stațiunea Sarata Monteoru …. ” >>>>> mai multe
Anunt ”Rezultat selectia dosarelor- 27.07.2021….” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează … în data de 24.08.2021, ora 11,00 … Funcția publică: inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Comunicare, Relatii Publice si Informatica….” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a zecea serie de tratament balnear, cu dată de intrare în stațiuni în perioada 12-15 august 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 161 bilete de tratament balnear …” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a noua serie de tratament balnear, cu dată de intrare în stațiuni în perioada 27 – 30 iulie 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 158 bilete de tratament balnear …..” >>>>> mai multe
Anunt – 01.07.2021 „Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24 concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, în data de 03.08.2021, ora 11,00 (proba scrisă); …Functia publica vacanta: Sef Serviciu, clasa I, grad II din cadrul Serviciului Stabiliri Prestații….” >>>>> mai multe
Anunt “In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT …. pe numele debitorului TIMOFTE ANA-MIHAELA ….”.>>>>> mai multe
Anunt “In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT …. pe numele debitorului PALANICI CRISTINA…” >>>>> mai multe
Anunt “ Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a opta serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 11 – 14 iulie 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 155 bilete de tratament balnear….” >>>>> mai multe
Anunt ” Ordonanța de Urgență nr. 47/09.06.2021 ce modifică și completează Legea nr.49/1991…. prevede acordarea invalizilor, veteranilor și văduvelor de război a unei indemnizații de gratitudine. …” >>>>> mai multe
Anunt ” Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 ….., a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice. … ” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaptea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 25-27 iunie 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 154 bilete de tratament balnear…” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șasea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 10-12 iunie 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 151 bilete de tratament balnear ….” >>>>> mai multe
Anunt ”In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT ….. pe numele debitorului CHIRILĂ RALUCA NICOLETA ….”… >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a cincea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 25 – 28 mai 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 110 bilete de tratament balnear în următoarele stațiuni….”… >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a patra serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 08 – 11 mai 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 116 bilete de tratament balnear în următoarele stațiuni…”… >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a treia serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 22-25 aprilie 2021, s-a realizat alocarea unui număr de 22 bilete..”… >>>>> mai multe
Anunt ” Indicatori utilizati in sistemul public de pensii pentru anul 2021”… >>>>> mai multe
Anunt ” Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40/13.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei.”… >>>>> mai multe
Data   mai multe
Anunt ”În Monitorul Oficial al României nr.1187 din 7 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 279/2020 pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede următoarele :”Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă … Săvinești din județul Neamț, …..” >>>>> mai multe
Anunt ” Având în vedere încetarea dispozițiilor art.57 din O.U.G. nr.70/2020, cu data de 15.11.2020, Casa Județeană de Pensii Neamț REACTUALIZEAZĂ datele de contact….” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru ultima serie de tratament balnear (a nouăsprezecea) sunt alocate 24 bilete de tratament…” >>>>> mai multe
Anunt „ANUNT – REFERITOR LA TRANSMITEREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE A ADEVERINŢELOR CARE ATESTĂ CONTINUAREA STUDIILOR” >>>>> mai multe
Anunt ”ANUNȚ – Pentru ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Casei Județene de Pensii Neamț – Birou Comunicare, Relații Publice si Informatică – termen – 15.11.2020….”… >>>>> mai multe
Anunt “Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020.”… >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaisprezecea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 14 -16 octombrie 2020, s-a realizat alocarea unui număr de 157 bilete de tratament balnear….” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a cincisprezecea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 28 septembrie -1 octombrie 2020, s-a realizat alocarea unui număr de 220 bilete de tratament balnear în următoarele stațiuni….” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a paisprezecea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 12-14 septembrie 2020, s-a realizat alocarea unui număr de 285 bilete de tratament balnear…” >>>>> mai multe
Anunt “Obligații copii urmași…” >>>>> mai multe
Anunt “In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.291077 din 14.07.2020 …. pe numele debitorului PĂDURARU DOREL domiciliat în localitatea Piatra Neamț, jud.Neamț…” >>>>> mai multe
Anunt “Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr.751 din 18.08.2020 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea Bugetului de Stat pentru anul 2020, precizăm următoarele:…” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a treisprezecea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 27 – 31 august 2020, s-a realizat alocarea unui număr de 264 bilete de tratament balnear…” >>>>> mai multe
Anunt ”Cerere privind recalcularea pensiei…” >>>>> mai multe
Anunt ” In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.297902 din 16.07.2020 pentru achitarea debitului provenit din prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit pe numele debitorului ARSENE FĂNEL MIHAI…” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a douăsprezecea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 11-16 august 2020, s-a realizat alocarea unui număr de 257 bilete de tratament balnear …” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț comunică că au fost prelucrate cererile în vederea alocării celor 40 de bilete repartizate pentru seria a zecea de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 10-17 iulie 2020…” >>>>> mai multe
Anunt ” “Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr.751 din 18.08.2020 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea Bugetului de Stat pentru anul 2020, precizăm următoarele:…” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii reiau activitatea privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear.” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Națională de Pensii Publice se pregătește pentru reluarea activității privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear.” >>>>> mai multe
Anunt ” Având în vedere încetarea stării de urgență pe teritoriul României, Casa Județeană de Pensii Neamț anunță ACTUALIZAREA datelor de contact, necesare înregistrării cererilor de pensionare, cât și pentru depunerea documentelor privind acordarea ajutorului de deces….” >>>>> mai multe
Anunt ”Având în vedere încetarea stării de urgență pe teritoriul României, Casa Județeană de Pensii Neamț anunță reluarea activității de Relații cu publicul cu respectarea distanțării sociale și a purtării obligatorii a măștii de protecție…..” >>>>> mai multe
Anunt „Rezultate finale, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Achizitii Publice….” >>>>> mai multe
Anunt “ Rezultat la proba interviu, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Achizitii Publice….” >>>>> mai multe
Anunt “Rezultat la proba scrisă, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Achizitii Publice….” >>>>> mai multe
Anunt ”Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr.857/2020…” și ”Cerere buletin de calcul si date privitoare la calculul pensiei …” >>>>> mai multe
>>>>> mai multe
Anunt ” Rezultat cu punctajele FINALE, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superiordin cadrul Biroului Comunicare,Relații Publice Informatică…” >>>>> mai multe
Anunt ” REZULTAT SELECTIA DOSARELOR, concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Achizitii Publice.” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultat la proba interviu, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superiordin cadrul Biroului Comunicare,Relații Publice Informatică…” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultat la proba scrisă, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superiordin cadrul Biroului Comunicare,Relații Publice Informatică..” >>>>> mai multe
Anunt „REZULTAT SELECTIA DOSARELOR – Concurs pentru ocuparea postului vacant de INSPECTOR, clasa I, grad profesional SUPERIOR Birou Comunicare,Relatii Publice,Informatică” >>>>> mai multe
Anunt ” NOUTĂȚI PRIVIND PLATA CONTRACTULUI DE ASIGURARE …” >>>>> mai multe
Anunt „Potrivit dispozițiilor art.XIX din O.U.G. nr.32/2020, începând cu data de 31 martie 2020 ajutorul de deces se acordă, …, doar pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic:…” >>mai multe Cerere ajutor deces-batraniCerere ajutor deces-asigurat Adeverinta asigurat-decedat Adeverinta asigurat-deces membru familie
Anunt „Referitor la dovada veniturilor lunare ce trebuie depusa de beneficiarii Legii 109/2005….” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Achizitii Publice, în data de 06.05.2020, ora 11,00 (proba scrisă) la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24….” >>>>> mai multe
Anunt „Anexa 10-CERERE pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă
>>>>> mai multe
Anunt „Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Neamț anunță noi măsuri …. în cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată – Anexa 10 din H.G. nr.257/2011 – împreună cu documentele medicale vor fi transmise cu confirmare de primire, prin intermediul serviciilor poștale în plic sigilat, doar la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, str.Calistrat Hogaș, nr.24, județul Neamț.” >>>>> mai multe
Anunt ”ACTUALIZARE – operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail.    

 

În acest sens, la nivelul Casei Județene de Pensii Neamț au fost actualizate și sunt alocate următoarele numere de telefon și e-mailuri:

– pentru deschidere de drepturi de pensii naționale: tel. 0233/214501, int.213, e-mail: ionela.sucevianu@cnpp.ro

– pentru deschidere de drepturi de pensii comunitare: tel.0233/214501, int.215, e-mail: neamt.pi@cnpp.ro”

>>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Comunicare, Relatii Publice si Informatica, în data de 23.04.2020, ora 11,00 (proba scrisă) la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24……” >>>>> mai multe
Anunt ”….începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata decretării stării de urgență, în situația copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 ani….” >>>>> mai multe
Anunt ”… începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata decretării stării de urgență, operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail….” >>>>> mai multe
Anunt ”Activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată începând cu data de 16.03.2020,…” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Națională de Pensii Publice … a decis ca începând cu data de 16 martie 2020 să suspende activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear…” >>>>> mai multe
Anunt ” Pentru a patra serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 05 – 07 aprilie 2020 sunt repartizate un număr de 55 bilete de tratament, fiind alocate automat un număr de 52 bilete, în următoarele stațiuni….” >>>>> mai multe
Anunt ” Ordinul nr.407/2020 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice….” >>>>> mai multe
Anunt ”Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central, cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate și alte decizii.
Conform Ordinului nr.407/2020 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020 activitățile de relații cu publicul din cadrul caselor teritoriale de pensii SE VOR LIMITA la depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituțiilor (inclusiv solicitarea și plata ajutorului de deces), acordarea de informații prin telefon, e-mail, poștă, din motive de siguranță medical, legate de evenimentul excepțional privind COVID-19 (Coronavirus)….”
>>>>> mai multe
Anunt ” Anunt referitoar la simplificarea procedurilor de instrumentare a dosarelor de Pensii…” >>>>> mai multe
Anunt ” Precizări privind Decizia nr. 702 din 31.10.2019 a Curții Constituționale a României referitoare la indicele de corecție…” >>>>> mai multe
Anunt ” Pentru a treia serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 21 – 23 martie 2020 sunt repartizate un număr de 59 bilete de tratament, fiind alocate automat un număr de 40 bilete,..” >>>>> mai multe
Anunt ” Precizari CNPP privind adeverinte grupe de munca…” >>>>> mai multe
Anunt ” Precizari CNPP privind adeverinte grupe de munca…” >>>>> mai multe
Anunt ”Pentru a doua serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 04 – 06 martie 2020 sunt repartizate un număr de 52 bilete de tratament, fiind alocate automat un număr de 45 bilete,….” >>>>> mai multe
Anunt ” În Monitorul Oficial nr.84 din 05 februarie 2020 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.99/2020 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice…” >>>>> mai multe
Anunt ” În Monitorul Oficial nr.84 din 05 februarie 2020 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.99/2020 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice…” >>>>> mai multe
Anunt “…Pentru prima serie, ce are ca dată de intrare în stațiune data de 17 februarie 2020, au fost repartizate 58 de bilete de tratament, în una din următoarele stațiuni…” >>>>> mai multe
Anunt „In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.271201 din 20.12.2019 pentru achitarea debitului provenit din prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit pe numele debitorului CATANA GHEORGHE GEANI domiciliat în localitatea Roznov, jud.Neamt….” >>>>> mai multe
Anunt “In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.297294 din 12.12.2019 pentru achitarea debitului provenit din prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit pe numele debitorului BULEU IOANA ADRIANA domiciliată în localitatea Piatra Neamț, jud.Neamț….” >>>>> mai multe
Anunt „In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.197530 din 17.12.2019 pentru achitarea debitului provenit din prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit pe numele debitorului MURARU ADRIAN CEZAR domiciliat în municipiul Târgu Neamț, jud.Neamt…..” >>>>> mai multe
Anunt „In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.277515 din 11.12.2019 pentru achitarea debitului provenit din prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit pe numele debitorului MAFTEI IONEL domiciliat în municipiul Roman, jud.Neamt…” >>>>> mai multe
Anunt ” Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2020…” >>>>> mai multe
Anunt ” Modificări în asigurarea la sistemul public de pensii pentru anul 2020…” >>>>> mai multe
Data   mai multe
Anunt ”Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A…” >>>>> mai multe
Anunt ” … începând cu data de 01 ianuarie 2020, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contract de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 2.230 lei….” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale, la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24….” >>>>> mai multe
Anunt ” Având în vedere prevederile H.G. nr.970/2019 pentru stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1029/20.12.2019, Casa Județeană de Pensii Neamț face următoarele precizări:…” >>>>> mai multe
Anunt ” „Modificări aduse Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice”” >>>>> mai multe
Anunt ” ANUNȚ – 19.11.2019 – Având în vedere adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, nr. B4103/14.11.2019, și adresa Casei Naționale de Pensii Publice, nr. H4034/14.11.2019, începând cu data prezentei se suspendă derularea oricăror proceduri privind concursurile de recrutare demarate la nivelul Casei Județene de Pensii Neamț.” mai multe
Anunt ” Prin aprobarea și publicarea Legii nr.211/2019 publicată în M.O. în data de 12.11.2019, persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive entice beneficiază începând cu data de 01.01.2020, de majorarea indemnizațiilor lunare, astfel….” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate finele obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Comunicare, Relații Publice si Informatica…” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Comunicare, Relatii Publice si Informatica, în data de 17.12.2019, ora 10,00 …” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Evidență Contribuabili, în data de 19.12.2019, ora 10,00 ….” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultatele, la proba interviu, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Comunicare, Relații Publice si Informatica…” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultatele, la proba scrisă, obţinute de candidați la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Comunicare, Relații Publice si Informatica……” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate finale obţinute de candidați la concursul de promovare in grad profesional a funcționarilor publici …” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate, la proba scrisă, obţinute de candidați la concursul de promovare in grad profesional a funcționarilor publici …” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate, la proba interviu, obţinute de candidați la concursul de promovare in grad profesional a funcționarilor publici …” >>>>> mai multe
Anunt ” Pentru ultimele două serii de tratament balnear, ce au intrare în stațiuni perioadele 19 – 22 noiembrie 2019, respectiv 03 – 05 decembrie 2019, sunt alocate prin aplicație informatică 156 de bilete de tratament balnear…” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultat selectia dosarelor, concurs pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut a functionarilor publici care indeplinesc conditiile….” >>>>> mai multe
Anunt ” REZULTAT SELECTIA DOSARELOR , concurs pentru ocuparea postului vacant de INSPECTOR, clasa I, grad profesional PRINCIPAL Birou Comunicare, Relatii Publice si Informatica …..” >>>>> mai multe
Anunt ” Suplimentare bilete de tratament pentru a șaisprezecea serie de tratament balnear …” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaisprezecea serie de tratament balnear, ce are intrare în stațiuni perioada 05 – 07 noiembrie 2019 …” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate finale, obţinute de candidați la concursul de promovare in funcţia publica de conducere vacanta de Sef Birou Comunicare, Relatii Publice si Informatica….” >>>>> mai multe
Anunt ”Rezultate la proba interviu, obţinute de candidați la concursul de promovare in funcţia publica de conducere vacanta de Sef Birou Comunicare, Relatii Publice si Informatica….” >>>>> mai multe
Anunt ”Rezultate la proba scrisă, obţinute de candidați la concursul de promovare in funcţia publica de conducere vacanta de Sef Birou Comunicare, Relatii Publice si Informatica…” >>>>> mai multe
Anunt ”Anunț probă interviu Concurs de promovare in funcţia publica de conducere vacanta de Sef Birou Comunicare, Relatii Publice si Informatică, …” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Comunicare, Relații Publice si Informatică, …” >>>>> mai multe
Anunt ”Rezultate la proba scrisă, obţinute de candidați la concursul de promovare in funcţia publica de conducere vacanta de Sef Birou Evidență Contribuabili punctajele” >>>>> mai multe
Anunt ”Rezultate la proba interviu, obţinute de candidați la concursul de promovare in funcţia publica de conducere vacanta de Sef Birou Evidență Contribuabili punctajele” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultate finale, obţinute de candidați la concursul de promovare in funcţia publica de conducere vacanta de Sef Birou – Evidență Contribuabili” >>>>> mai multe
Anunt ”Rezultat final concurs de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale, la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24….” >>>>> mai multe
Anunt ”Rezultatele la proba interviu 07.10.2019 …..” >>>>> mai multe
Anunt ”Începând cu data de 22 octombrie 2019 pot pleca la tratament balnear, prin intermediul Casei Județene de Pensii Neamț un număr de 178 persoane, …..” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultatele la proba scrisa 04.10.2019…..” >>>>> mai multe
Anunt ” Rezultat selectia dosarelor- 24.09.2019 – BCRPI, …..” >>>>> mai multe
Anunt ” Începând cu data de 06 octombrie 2019 pot pleca la tratament balnear, prin intermediul Casei Județene de Pensii Neamț un număr de 193 persoane, …..” >>>>> mai multe
Anunt ”REZULTAT SELECTIA DOSARELOR – Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de SEF BIROU, clasa I, grad II – Birou Evidenta Contribuabili…” >>>>> mai multe
Anunt ”REZULTAT SELECTIA DOSARELOR – Concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR Serviciul Financiar Contabilitate…..” >>>>> mai multe
Anunt ”REZULTAT SELECTIA DOSARELOR – Concurs pentru ocuparea postului vacant de INSPECTOR, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, Birou Comunicare, Relatii Publice si Informatica…..” >>>>> mai multe
Anunt ” Copilul – beneficiar al unei pensii de urmaș, în vârstă de peste 16 ani, are obligația de a prezenta, până la data de 25 septembrie 2019…..” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou din cadrul Biroului Evidență Contribuabili…” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou din cadrul Biroului Comunicare, Relații Publice si Informatică……” >>>>> mai multe
Anunt ” Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate,….” >>>>> mai multe
Anunt ” Începând cu data de 04 septembrie 2019 beneficiază de tratament balnear, prin intermediul Casei Județene de Pensii Neamț, un număr de 273 beneficiari, în următoarele stațiuni: …” >>>>> mai multe
Anunt ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Comunicare, Relatii Publice si Informatica, în data de 12.09.2019, ora 10,00 (proba scrisă) la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24….” >>>>> mai multe
Anunt ”Începând cu data de 19 august 2019 pot pleca la tratament balnear, prin intermediul Casei Județene de Pensii Neamț un număr de 279 persoane,…” >>>>> mai multe
Anunt ” În Monitorul Oficial nr.563 din 9 iulie 2019, a fost publicată Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii. Noul act normativ intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu următoarele principale excepții:…” >>>>> mai multe
Anunt ” ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a zecea serie de tratament balnear sunt alocate 271 bilete de tratament în stațiunile cu care CNPP a încheiat contracte de prestări servicii cât și în stațiunile în care aceasta deține proprietăți ce oferă cazare și tratament balnear. …”” >>>>> mai multe
Anunt ” ” Începând cu data de 18 iulie 2019 beneficiază de tratament balnear un număr de 265 beneficiari, în următorele stațiuni: Amara, Bălțătești, Buziași, Căciulata, ……”” >>>>>
Anunt ” Alocare seria a 8-a bilete de tratament.” >>>>>
Anunt ” Începând cu data de 16 iunie 2019 beneficiază de tratament balnear, prin intermediul Casei Județene de Pensii Neamț, un număr de 252 beneficiari, în următoarele stațiuni: Covasna, Buziaș, 1Mai – Oradea, Amara, Nicolina, Moneasa, Pucioasa și Sarata Monteoru….” >>>>>
Anunt ”In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr. 240055 din 16.04.2019… pe numele debitorului Romanuc Vasile domiciliat în municipiul Roman, jud.Neamț” >>>>>
Anunt ” In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr. 36474 din 16.04.2019… pe numele debitorului Geosanu Dumitru domiciliat în municipiul Roman, jud.Neamț” >>>>>
Anunt ” In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr. 242111 din 16.04.2019… pe numele debitorului MINUT VALERIA domiciliată în municipiul Roman, jud.Neamț” >>>>>
Anunt ” In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr. 99564 din 10.04.2019… pe numele debitorului NICA RAMONA ANTOANETA domiciliată în municipiul Craiova, jud.Dolj” >>>>>
Anunt ” Începând cu data de 31 mai 2019 beneficiază de tratament balnear, prin intermediul Casei Județene de Pensii Neamț, un număr de 55 beneficiari, în următoarele stațiuni…” >>>>>
Anunt ”In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.223260 din 11.02.2019 … pe numele debitorului FRENTOAIA STEFAN LUCIAN domiciliat în municipiul ROMAN, jud.Neamţ >>>>>
Anunt ”Pentru a cincea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 15 – 17 mai 2019 sunt repartizate Casei Județene de Pensii Neamț un număr de 51 bilete pentru următoarele stațiuni:…” >>>>>
Anunt ”Având în vedere prevederile H.G. nr.171/2019 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.249/01.04.2019, Casa Județeană de Pensii Neamț face următoarele precizări:…” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL FINAL – Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior Serviciul Financiar Contabilitate ” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL LA PROBA “INTERVIU” – Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior Serviciul Financiar Contabilitate ” >>>>>
Anunt ”Anunt privind sustinerea probei interviu – Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ – Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate – 17 aprilie 2019” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL LA PROBA FINALA – Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior Birou Evidență Contribuabili – 16 aprilie 2019” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL LA PROBA INTERVIU – Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior Birou Evidență Contribuabili – 15 aprilie 2019” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ – Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior- Birou Evidență Contribuabili – 12 aprilie 2019” >>>>>
Anunt ”Pentru a patra serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 29 aprilie – 1 mai 2019 sunt repartizate Casei Județene de Pensii Neamț un număr de 56 bilete, din care au intrat în alocarea automată un număr de 45 bilete de tratament.” >>>>>
Anunt ”1. REZULTATUL LA PROBA “SELECTIA DOSARELOR” – Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior Birou Evidenta Contribuabili” >>>>>
Anunt ”2. REZULTATUL LA PROBA “SELECTIA DOSARELOR” – Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior Serviciul Financiar Contabilitate” >>>>>
Anunt ” PRECIZĂRI referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018” >>>>>
Anunt ” Pentru a treia serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 15 – 17 aprilie 2019 sunt alocate un număr de 56 bilete de tratament, în următoarele stațiuni:..” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior Servicii Stabiliri Prestații -27.martie.2019…” >>>>>
Anunt ”REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ – Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior- Birou Comunicare, Relații Publice și Informatică – 25 martie 2019…” mai multe
Anunt “Pentru a doua serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 01-03 aprilie 2019 sunt alocate un număr de 56 bilete de tratament, în următoarele stațiuni…” mai multe
Anunt ”REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR – Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior- Birou Comunicare, Relații Publice și Informatică – 19 martie 2019” mai multe
Anunt ”REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR – Concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Stabiliri Prestații – 19 martie 2019” mai multe
Anunt ”Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201 din 13 martie 2019 a H.G. nr.139/2019 au fost reglementate regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2019, cât şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.” mai multe
Anunt ”Având în vedere prevederile Legii nr.47/2019, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 196 din 12 martie 2019, pentru anul 2019 au fost stabilite următoarele elemente:” mai multe
Anunt ” In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.273833 din 30.01.2019 …pe numele debitorului DUMITRACHE LAVINIA IRINA domiciliată în municipiul Piatra Neamţ, jud.Neamţ.” mai multe
Anunt ” Urmare a aprobării și publicării Ordonanței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 …. începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% şi este de 1.265 lei (art. 31)” mai multe
Anunt ” Conform prevederilor art.40 din Ordonanța de Urgență nr.114/2018, în anul 2019 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018, următoarele drepturi:…” mai multe
Data   mai multe
Anunt ”Având în vedere prevederile H.G. nr.983/2018 pentru stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1061/14.12.2018, Casa Județeană de Pensii Neamț face următoarele precizări:…” mai multe
Anunt ”Prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr.1887/2018…s-a stabilit ca instituția noastră, Casa Județeană de Pensii Neamț, să fie numită ca Pol de competență pentru soluționarea cererilor de pensie ale cetățenilor români, …. care au rezidența și lucrează în Italia, Regiunea Lombardia …” mai multe
Anexa 1 la Ordinul CNPP1887
Anunt ”…. , începând cu data de 01 ianuarie 2019, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contract de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 2.080 lei.” mai multe
Anunt ”Urmare a aprobării și publicării Ordonanței de Urgență nr. 103/2018, de la 1 ianuarie 2019, valoarea indemnizațiilor prevăzute de Legea nr.49/1991 pentru invalizi, veterani și văduve de război se majorează.” mai multe
Anunt ”…Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se menţin până la data de 31 decembrie 2019,.. mai multe
Anunt ”Urmare a Hotărârii de Guvern nr.935 din 07 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr.1042/2018, cuantumul ajutorului anual cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat, pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, a fost stabilit la valoarea de 400 lei/persoană.…” mai multe
Anunt ”In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă DECIZIA DE DEBIT nr.283322/15.10.2018 pe numele debitorului PREPELIŢĂ LIVIU domiciliat în municipiul Roman, jud.Neamţ.…” mai multe
Anunt ”Pentru ultima serie de tratament balnear a anului 2018, ce are intrare în stațiuni perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2018, sunt alocate 50 de bilete de tratament balnear în una din următoarele stațiuni…” mai multe
Anunt ”Casa Națională de Pensii Publice reamintește persoanelor care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare…” mai multe
Anunt ”Penultima serie de tratament balnear:    

 

”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru penultima serie de tratament balnear, a optăsprezecea, ce are intrare în stațiuni perioada 14 – 16 noiembrie 2018, sunt alocate 121 de bilete de tratament balnear în una din următoarele stațiuni…..”

mai multe
Anunt ”Guvernul a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, proiectul de act normativ fiind transmis către Parlament, intrând astfel în procesul de legiferare.” Principalele elemente de noutate    

 

Proiectul de Lege in forma de la Senat

Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a șaptesprezecea serie de tratament balnear, ce are intrare în stațiuni perioada 30 octombrie – 01 noiembrie 2018, sunt alocate 187 de bilete de tratament balnear în una din următoarele stațiuni….” mai multe
Anunt ”Cu ocazia zilei de 1 octombrie 2018, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, a fost organizată o Conferință de presă la sediul Casei Județene de Pensii Neamț având ca subiecte:
1. Noutăți legislative cuprinse în cadrul Proiectului de Lege privind Sistemul Public de Pensii
2. Legea nr.221/2018, privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010.
La conferință a participat și dna Daniela Soroceanu, prefectul Județului Neamț.
Anunt ” In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) și (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, anunţă că au fost emise SOMAŢII și Titluri executorii pe numele următorilor debitori,….”” mai multe
Anexa 1 – debite pensii    

 

Anexa 2 – debite AMBP

Anexa 3 – debite amenzi

Anunt ” Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în perioada 14 – 18 octombrie 2018 începe a șaisprezecea serie de tratament balnear….”” mai multe
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a cincisprezecea serie de tratament balnear sunt alocate 253 de bilete de tratament …” mai multe
Anunt Copilul – beneficiar al unei pensii de urmaș, în vârstă de peste 16 ani, are obligația de a prezenta, până la data de 25 septembrie 2018, o adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii…” mai multe
Anunt ” A paisprezecea serie de tratament balnear este completată prin acordarea unui număr de 281 bilete de tratament balnear în stațiunile în care CNPP a contractat servicii de cazare și tratament…” mai multe
Anunt.
Alocara seriei 14 bilete de tratament:
”Pentru a paisprezecea serie de tratament balnear CJP Neamț a primit pentru alocare 50 de bilete de tratament în stațiunile în care CNPP deține proprietăți ce oferă cazare și tratament balnear…” mai multe
Anunt data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul personalului didactic titular din învățământul preuniversitar ….. mai multe
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț aduce la cunoștiință celor interesați că pe site-ul instituției – www.pensiineamt.ro – la pagina Știri – poate fi vizualizat atât Proiectul Legii privind Sistemul Public de Pensii, proiect aflat în dezbatere public…” mai multe
Proiect legea pensiilor – 9 august 2018
Principalel elemente de noutate 2018
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț reamintește că potrivit dispozițiilor art. 78 al HG nr.257/2011, în situaţia copiilor beneficiari ai unei pensii de urmaş, cu vârste cuprinse între 16-26 de ani, ….” mai multe
Anunt ”Având în vedere că în prezent în cadrul Casei Județene de Pensii Neamț există un număr de 1.297 carnete de muncă neridicate de către persoanelor fizice…” mai multe
Anunt ”Având în vedere prevederile H.G. nr.595/2018 pentru stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.687/07.08.2018, Casa Județeană de Pensii Neamț face următoarele precizări…” mai multe
Anunt Legea nr.221/27.07.2018, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 ce intră în vigoare la data de 02.08.2018, aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv:…” mai multe
Conditii L221
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a treisprezecea serie de tratament balnear sunt alocate 260 de bilete de tratament …” mai multe
Anunt Material informativ cu privire la pesta porcină africană (destinat crescătorilor de porcine din exploataţiile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le deţin)” 1. Prefectura    

 

2. M. A. I.

Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a doisprezecea serie de tratament balnear sunt alocate 263 bilete de tratament în stațiunile…” mai multe
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a unsprezecea serie de tratament balnear sunt alocate 271 bilete de tratament în stațiunile…” mai multe
Anunt ”Casa Județeană de Pensii Neamț informează beneficiarii sistemului public de pensii că, potrivit dispozițiilor art.I din Ordonanța de Urgență nr.82/2017, publicată în Monitorul Oficial nr.902 din 8 noiembrie 2017, începând cu data de 1 iulie 2018… mai multe
Anunt ”Casa Națională de Pensii Publice își anunță beneficiarii care primesc drepturile prin intermediul CN Poșta Romana SA că – începând cu luna iulie 2018 – calendarul de plată se modifică după cum urmează…” mai multe
Anunt ”În perioada 10 – 12 iulie 2018 pot pleca la tratament balnear un număr de 266 beneficiari din Județul Neamț, în stațiunile cu care CNPP a încheiat contracte de prestări servicii cât și în stațiunile în care aceasta deține proprietăți ce oferă cazare și tratament balnear…” mai multe
Anunt ”În perioada 08 -11 iunie 2018 vor pleca la tratament balnear un număr de 57 beneficiari din Județul Neamț, în una din următoarele stațiuni…” mai multe
Anunt ”NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” mai multe
Anunt ”În perioada 23-25 mai 2018 vor pleca la tratament balnear un număr de 51 beneficiari din Județul Neamț, în una din următoarele stațiuni: Buziaș, Covasna, 1Mai – Oradea, Pucioasa, Amara, Nicolina, Sarata Monteoru și Moneasa….” mai multe
Anunt ”30 aprilie – zi liberă” mai multe
Anunt ”Pentru a cincea serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 21-23 aprilie 2018 sunt alocate, prin aplicație informatică, un număr de 45 bilete de tratament, în următoarele stațiuni:…” mai multe
Anunt ”Având în vedere publicarea în M.Of. al României nr.260/2018 a OUG nr.18/2015 privind adoptarea unor măsur fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 01.04.2018 ….” mai multe
Anunt “Pentru a patra serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 5-7 aprilie 2018 sunt alocate, prin aplicație informatică, un număr de 43 bilete de tratament, în următoarele stațiuni:….” mai multe
Anunt 2.1 Prevederi Legea Bugetului de Asigurări Sociale pentru anul 2018 mai multe
Anunt 2.2 Acordarea ajutoarelor de deces în anul 2018 mai multe
Anunt 2.3 Prevederi privind contractual de asigurari sociale mai multe
Data   mai multe
Anunț ”Urmare a Hotărârii de Guvern nr.920/20.12.2017 publicată în Monitorul Oficial nr.1012 din 20.12.2017, cuantumul ajutorului anual cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat….” mai multe
Anunț ” În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103/2017 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice….” mai multe
Anunț ” In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeteana de Pensii Neamt anunta ca au fost emise SOMATII pe numele urmatorilor debitori (conform Anexelor nr.1, 2, 3 si 4, parti integrante din prezentul act) care sunt invitati sa plateasca in termen de 15 ZILE de la data afisarii prezentului ANUNT. Neachitarea debitelor catre bugetul asigurarilor sociale de stat in termenul prevazut va impune continuarea executarii silite. Ramanem in continuare la dispozitia dumneavoastra si va multumim anticipat pentru plata.” Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anunț ” Prin publicarea în Monitorul Oficial nr.968 din 07.12.2017 a Legii 238/05.12.2017 a fost prelungit termenul în care persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială în temeiul Legii nr.186/2016…..” mai multe
Anunț ” Având în vedere apropiatele Sărbători de iarnă și din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii…” mai multe
Anunț ” În data de 20 noiembrie 2017, în Monitorul Oficial nr.908, a fost publicată Legea 216/2017 pentru completarea art.65 din Legea 263/2010……Prevederile Legii nr.216/2017 intră în vigoare începând cu data de 23 noiembrie 2017, iar cei interesați pot introduce cererile de recalculare prevăzute la alin. 8 al art.65 completat prin Legea 216/2017, la cele două sedii ale Casei Județene de Pensii Neamț P.Neamț – ghișeul nr.3 și Roman), începând cu respectiva dată.”.” mai multe
Anunț ” Potrivit art. 78 al HG nr.257/2011, în situaţia copiilor urmaşi aflaţi în continuare de studii, cu vârste cuprinse între 16-26 de ani, plata pensiei de urmaş se suspend…..” mai multe
Anunț “În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2017 pot pleca la tratament balnear un număr de 216 persoane (pensionari și asigurați). Aceasta este a șaisprezecea serie de tratament balnear din anul 2017, repartiția biletelor fiind realizată prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor…” mai multe
Anunț “ Mesajul Președintelui CNPP București adresat persoanelor vârstnice cu ocazia zilei de 1 octombrie”. mai multe
Anunț ” Pentru a cinsprezecea serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 14 – 17 octombrie 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 274 bilete de tratament,…” mai multe
Anunț ”În perioada 28-30 septembrie 2017 vor pleca la tratament balnear un număr de 295 persoane (pensionari și asigurați). Aceasta este a paisprezecea serie de tratament balnear din anul 2017, ….” mai multe
Anunț ” Casa Județeană de Pensii Neamț comunică celor interesați că pentru a treisprezecea serie de tratament balner, ce are ca date de intrare în stațiune perioada 12 – 14 septembrie 2017, au fost alocate un număr de 50 bilete de tratament ….” mai multe
Anunț ” Perioada 27 – 30 august 2017 este perioada de intrare în stațiune pentru cea de-a douăsprezecea serie de tratament balnear a anului 2017…” mai multe
Precizări CNNP ” CNPP – Precizari referitoare la rezultatele aplicarii prevederilor Legii nr.192/2015” mai multe
Invitație de participare – 48342/26.07.2017 ”Invitație de participare la achiziție publică” mai multe
Comunicat de presă din 18.07.2017 ”Debite provenite din prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit.” mai multe
Comunicat de presă din 23.06.2017 ”Pentru a noua serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 10 – 13 iulie 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 236 bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant în cerere. ” mai multe
Comunicat de presă din 15.06.2017 ” Majorări aplicate cu 01 iulie 2017 ” mai multe
Comunicat de presă din 08.06.2017 ” Pentru a opta serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 24 – 27 iunie 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 222 bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant în cerere. ” mai multe
Comunicat de presă din 25.05.2017 ”Pentru a șaptea serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 08 – 11 iunie 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 202 bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant în cerere” mai multe
Anunt nr. 32385 din 10.05.2017 ”In temeiul prevederilor art.47 alin.(5) si (6) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă că a fost emisă SOMAŢIA nr.27059/12.04.2017 pentru achitarea debitelor provenite din prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit pe numele debitorilor din anexa nr.1 la prezentul anunţ.” mai multe
09 mai 2017 ” Publicarea Normelor de aplicare a Legii nr.192/2015, pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice” mai multe
27 aprilie 2017 ” Pentru a șasea serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 23 – 25 mai 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 55 de bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată….” mai multe
26 aprilie 2017 “Prin Ordonanța de Urgență nr.32/2017, publicată în Monitorul Oficial nr.288 din 24.04.2017 a fost modificat termenul în care persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială în temeiul Legii nr.186/2016, acest termen fiind prelungit până la data de 31 decembrie 2017…” mai multe
21 aprilie 2017 ” Comunicat de presă:Pentru a cincea serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 07 – 10 mai 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 56 de bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată. ….” mai multe
11 aprilie 2017 ”Casa Judeţeană de Pensii Neamţ organizează concurs, la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal….” mai multe
03 aprilie 2017 “Pentru a patra serie de tratament balnear aferenta anului 2017, pentru judetul Neamt au fost repartizate 41 de bilete din care doar 28 bilete de tratament balnear au intrat în alocarea automată…” mai multe
03 aprilie 2017 „În atenția companiilor de transport rutier intern și internațional de mărfuri și persoane…..” mai multe
27 martie 2017 ” Pentru a treia serie de tratament balnear aferenta anului 2017, pentru judetul Neamt au fost repartizate 51 de bilete…” mai multe
14 martie 2017 “Pentru a doua serie de tratament balnear aferenta anului 2017, pentru judetul Neamt au fost repartizate 52 de bilete din care doar 43 bilete de tratament balnear au intrat în alocarea automată, pentru 9 bilete de tratament nefiind inregistrate solicitari….” mai multe
09 martie 2017 ” Bilete tratament 2017….” mai multe
03 martie 2017 ” HG bilete 2017 ….” mai multe
01 martie 2017 ” Precizări referitoare la informațiile eronate care au fost introduse în spațiul public privitoare la anumite aspecte legate de casele teritoriale de pensii….” mai multe
21 februarie 2017 „Având în vedere prevederile Legii nr.7/2017 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 din 18 februarie 2017, pentru anul 2017 au fost stabilite următoarele elemente: mai multe
03 februarie 2017 ” Începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. Această măsură este introdusă prin dispozițiile art.100 din Legea nr. 227/2015, modificat prin Legea nr. 2/2017” mai multe
03 februarie 2017 ” Având în vedere publicarea în M.O. nr. 79 din 30 ianuarie 2017 a O.U.G. nr. 9/2017, privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, prevederile art.11 din OUG nr.99/2016 se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017.” mai multe
18 ianuarie 2017 Ghidul lucratorilor romani in Norvegia mai multe
Data   mai multe
27 decembrie 2016 Indemnizații menținute în plată la nivelul lunii decembrie 2016 mai multe
27 decembrie 2016 Prevederi privind valoarea punctului de pensie, a indicelui de corecție pentru anul 2017 mai multe
19 decembrie 2016 Valorificarea biletelor de tratament balnear in anul 2016 mai multe
15 decembrie 2016 Modificarea cuantumului indemnizațiilor acordate în temeiul Legii 49/1991 mai multe
13 decembrie 2016 Plata drepturilor de pensie în luna decembrie 2016 mai multe
13 decembrie 2016 Plata cuantumului ajutorului anual cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război… mai multe
6 decembrie 2016 Majorarea indemnizației lunare acordate în temeiul Legii 309/2002 mai multe
5 decembrie 2016 În atenția institutiilor publice – raportare zile lucratoare mai multe
29 noiembrie 2016 Zile libere in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2016 mai multe
22 noiembrie 2016 Publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr.222/17.11.2016, privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, asigură pensionarilor interesați posibilitatea de a beneficia de plata drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii și prin Banca Centrală cooperatistă CREDITCOOP și prin băncile cooperatiste afiliate acesteia. mai multe
04 noiembrie 2016 Pentru ultima serie de tratament balnear a anului 2016, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 29 noiembrie -1 decembrie 2016, mai multe
28 octombrie 2016 Model Procură – în vederea încheierii contractului de asigurare socială potrivit prevederilor Legii nr.186/2016 mai multe
27 octombrie 2016 Precizări referitoare la legea privind plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale mai multe
20 octombrie 2016 Pentru a optsprezecea serie de tratament balnear a anului 2016, ce are ca dată de intrare în stațiuni perioada 13-15 noiembrie 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț a distribuit mai multe
06 octombrie 2016 Pentru a șaptesprezecea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 200 bilete de tratament balnear … mai multe
06 octombrie 2016 Anunț – Suspendare drepturi pensie urmaș mai multe
26 septembrie 2016 Pentru a șaisprezecea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 218 bilete de tratament balnear la unitățile de tratament administrate…. mai multe
16 septembrie 2016 Anunț –  In atenția copiilor, beneficiari de pensie de urmaș, care au împlinit vârsta de 16 ani mai multe
06 septembrie 2016

Foștii salariați ai societăților SINCON S.A. – Neamț (fost Șantier de Instalații) și NEL COM BENZOIL S.R.L. -Neamț, care doresc să intre în posesia unor documente ce atestă vechime în muncă sau încadrare în  grupe superioare de muncă, necesare în vederea întocmirii/completării dosarului de pensie, au posibilitatea de a solicita respectivele documente de la Societatea PRICE BANKS S.R.L., firmă specializată în desfășurarea activităților arhivistice, managementul arhivistic al documentelor, depozitarea și asigurarea securității arhivelor.

Precizăm că această societate poate fi contactată la adresa: comuna Tomești, str.Stupinilor, nr.5A,jud.Iași, telefon: 0232/279090 sau 0746/237290 sau e-mail: office@arhivadepozit.ro.

Lista cu societățile a căror arhivă de află depozitată la SC PRICE BANKS SRL
01 septembrie 2016  Pentru a cincisprezecea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 231 bilete de tratament la unități de tratament administrate de Societatea de tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”TBRCM” SA, cât și la alte unități cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear. mai multe
18 august 2016 Pentru a paispezecea  serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 272 bilete de tratament  la unități de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”TBRCM” SA, cât și la alte unități cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear. mai multe
01 august 2016 Pentru a treisprezecea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dipsoziție un număr de 295 bilete de tratament la unități de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”TBRCM” SA, cât și la alte unități cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear. mai multe
26 iulie 2016 Pentru a doisprezecea serie de tratamet balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un  număr de 288 bilete de tratament la unități de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”TBRCM” SA, cât și la alte unități cu care CNPP a contractat serviii de tratament balnear. mai multe
21 iulie 2016 Prin publicarea în Monitorul Oficial nr.545 din 20 iulie 2016 a Legii nr.155/2016 a fost realizată o nouă modificare și completare a Legii nr.263/2010, în sensul că: mai multe
19 iulie 2016 În Monitorul Oficial nr.528 din 14 iulie 206 a fost publicată Legea nr.142/2016 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.    

 

Principalele modificări legislative aduse de actul normativ menționat anterior sunt:

mai multe
04 iulie 2016 Pentru a unsprezecea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 281 bilete de tratament balnear …. mai multe
15 iunie 2016 Pentru a X-a serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 299 bilete de tratament balnear.Pentru această serie, ce va avea intrare în stațiuni în perioada 08 -12 iulie 2016, mai multe
02 iunie 2016 Anunț în atenția celor care au desfășurat activitate, în perioada 1969-2001, în cadrul fostei SC Moldagremin SA Roman mai multe
30 mai 2016 Pentru a IX-a serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 295 bilete de tratament  la unități de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”TBRCM” SA cât și la alte unități cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear. mai multe
13 mai 2016 Începând cu data de 16 mai 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț deschide un nou ghișeu (ghișeul nr.4) pentru a oferi consiliere celor interesați privind pensiile internaționale.    

 

Ghișeul, situat la parterul instituției, va funcționa în zilele de luni și joi, a fiecărei săptămâni, între orele 8.30- 14.00.

 
12 mai 2015 Pentru a VIII-a serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 296 bilete de tratament  la unități de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”TBRCM” SA cât și la alte unități cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear. mai multe
10 mai 2016 În temeiul prevederilor art.44 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, se menționează că a fost emisă Somație pe numele următorilor debitori (conform Anexei 1) care sunt invitați să plătească în termen de 15 zile de la data afișării prezentului anunț. Neachitarea debitelor către Bugetul Asigurărilor de Stat în termenul prevăzut va impune continuarea executării silite.    

 

Rămânem în continuare la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumim anticipat pentru plată.

Anexa 1
04 mai 2016 Pentru a șaptea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț pune la dispoziție un număr de 270 bilete de tratament balnear mai multe
14 aprilie 2016 Pentru a sasea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 227 bilete de tratament balnear mai multe
04 aprilie 2016 Pentru a cincea serie de tratament balnear a anului 2016, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 148 bilete de tratament balnear mai multe
14 martie 2016 Pentru a patra serie de tratament balnear aferentă anului 2016, ce are ca dată de intrare în staţiuni perioada 03 – 06 aprilie 2016, pentru județul Neamț au fost repartizate 54 de bilete din care 50 bilete de tratament balnear au intrat în alocarea automată, acestea fiind în următoarele stațiuni : Covasna, Nicolina, Buziaș, Sărata Monteoru, Pucioasa, 1 Mai şi Amara. mai multe
23 februarie 2016 Pentru a treia serie de tratament balnear aferentă anului 2016, cu dată de intrare în staţiuni perioada 18-21 martie 2016, pentru județul Neamț au fost repartizate 50 de bilete, din care doar 29 bilete de tratament balnear au intrat în repartizarea automată, acestea fiind alocate în următoarele stațiuni: Covasna, Nicolina, Buziaș, Sărata Monteoru, 1 Mai şi Amara. mai multe
19 februarie 2016 Casa Națională de Pensii Publice asigură accesul gratuit la serviciile electronice oferite online pentru persoanele înregistrate ce au un cont activ în Portalul C.N.P.P. Orice persoana interesată să afle date despre situația stagiilor de cotizare și a veniturilor declarate de angajatori după data de 01.04.2001, despre contribuțiile aferente Pilonului II – persoane asigurate obligatoriu conform Legii nr.411/2004 sau despre datele preluate din carnetul de muncă pentru perioadele de activitate anterioare datei de 01.04.2001 mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a doua serie de tratament balnear aferentă anului 2016, pentru județul Neamț au fost repartizate 47 de bilete din care doar 42 bilete de tratament balnear au intrat în alocarea automată, pentru 5 bilete de tratament nefiind înregistrate solicitări. mai multe
PRECIZĂRI CNPP PRECIZĂRI CNPP privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, mai multe
8 februarie 2016 Pentru prima serie de tratament balnear aferentă anului 2016, pentru județul Neamț au fost repartizate 48 de bilete din care doar 30 bilete de tratament balnear au intrat în alocarea automată, pentru 18 bilete de tratament nefiind înregistrate solicitări. mai multe
5 februarie 2016 Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, „T.B.R.C.M.” -SA deţine complexe balneare având o capacitate hotelieră totală de 3.139 locuri de cazare/serie, pentru diverse afecţiuni – reumatismale, ale aparatului locomotor, afecţiuni intestinale, hepatice, cardio-vasculare, nevroze – distribuite în 13 judeţe, după cum urmează: mai multe
05 februarie 2016 Prin Ordinul Preşedintelui CNPP nr.38 din 04 februarie 2016 au fost aprobate Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. mai multe
Comunicat de presă Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, începând cu data de 01 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv mai multe
Comunicat de presă Precizăm că documentele de călătorie aferente anului 2016 (tichetele de călătorie) care se acordă pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război au fost comunicate de către CNPP, în luna decembrie 2015, împreună cu taloanele de plată a acestor drepturi. mai multe
Comunicat de presă Având în vedere prevederile Legii nr.340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2065, publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015, Legii nr.339/2015 a bugetului de stat al anului 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.941 din 19 decembrie 2015, și Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru anul 2016 au fost stabilite următoarele: mai multe
Comunicat de presă În anul 2016 valoarea unui punct de pensie este de 871,7 lei iar unele drepturi prevăzute de legi cu caracter special, achitate prin intermediul caselor de pensii rămân la nivelul lunii decembrie 2015. mai multe
Data Previzualizare Mai multe
Informare de presă Casa Națională de Pensii Publice anunță că de astăzi, 14.12.2015, a început plata drepturilor bănești care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii. I.Toate pensiile care se distribuie prin intermediu C.N. Poșta Română S.A. vor fi achitate înainte de sărbători, în intervalul 14 decembrie – 24 decembrie, inclusiv. În acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate. mai multe
Informare de presă Casa Națională de Pensii Publice anunță plata, în luna decembrie 2015, a ajutorului anual pentru veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război. mai multe
Comunicat de presă Pentru ultima serie de tratament balnear a anului 2015 – cea de-a nouăsprezecea – Casa Judeţeană de Pensii Neamţ are alocate un număr de 30 bilete de tratament la următoarele unităţi de tratament balnear: Felix, Vatra Dornei, Bălţăteşti, Sovata, Covasna, Nicolina şi Căciulata. mai multe
Comunicat de presă Pentru penultima serie de tratament balnear a anului 2015 – cea de-a optsprezecea – Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 113 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a şaptesprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 167 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
1 octombrie 2015 Mesajul conducerii Casei Nationale de Pensii Publice cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a şaisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 186 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear. mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a cincisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 220 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a paisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 252 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a treisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 265 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a doisprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 268 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Comunicat de presă Majorarea cu 01 iulie 2015 a unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale Prin adoptarea Legii nr. 71/2015 şi a Legii nr.69/2015, începând cu data de 01.07.2015, cuantumurile indemnizaţiilor prevăzute de: Ø Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, modificată şi completată cu Legea 143/2014 şi Ø Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri sunt majorate. mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a unsprezecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 274 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Informare de presă Publicarea Legii nr.192/2015 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Prin adoptarea Legii nr. 192/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 504 din 8 iulie 2015, Legea 263/2010 a fost completată cu un nou articol – art.1691 . Noile dispoziţii legale prevăd că pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 01 ianuarie 2011 şi care au desfăşurat activităţii în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităti în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade. mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a zecea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 288 bilete de tratament balnear în unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi în unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Informare Ref: Publicarea Legii nr.155/2015 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Prin adoptarea Legii nr. 155/2015, publicată în M.O. nr. 444/22.iunie.2015, s-a modificat şi completat Legea 263/2010, în sensul ….., o persoană care are stagiul complet de cotizare realizat şi are lucrat în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, minim 2 ani poate beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare de 1 an. mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a noua serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 275 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear . mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a şasea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 193 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la alte unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear (ex. Bălţăteşti, Căciulata, Tg.Ocna,Slănic Moldova, Vatra Dornei, Neptun, Sângeorz, Govora, Sovata, Saturn, Mangalia, Techirghiol, Eforie Nord). mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a cincea serie de tratament balnear a anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pune la dispoziţie un număr de 152 bilete de tratament balnear la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA cât şi la alte unităţi cu care CNPP a contractat servicii de tratament balnear (ex. Bălţăteşti, Căciulata, Tg.Ocna, Vatra Dornei, Neptun, Sovata, Saturn, Mangalia, Techirghiol ). mai multe
Comunicat de presă Urmare a încheierii de către CNPP de contracte de prestări servicii de tratament balnear cu unităţi de tratament balnear, altele decât unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ va avea la dispoziţie în vederea valorificării pentru anul 2015 un număr de 3216 bilete de tratament, din care mai multe
Informare Plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2015. În luna aprilie 2015 plata drepturilor de pensie şi a altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, care se achită odată cu pensiile, se va realiza mai devreme. mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a patra serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 05 – 07 aprilie 2015, sunt alocate automat 48 bilete de tratament balnear, pentru 9 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Pucioasa, Amara, Geoagiu şi Olăneşti. mai multe
ANUNŢ Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, în baza art. 8, alin (4) din Ordinul 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: „contractul individual de asigurare constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă”, face cunoscută lista persoanelor debitoare cu contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale încheiate conform Legii 346/2002, notificate în luna februarie 2015 şi negăsite la domiciliu. mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a treia serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 20 – 22 martie 2015, sunt alocate automat 42 bilete de tratament balnear, pentru 8 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Amara, Geoagiu şi Olăneşti. mai multe
Comunicat de presă Prin publicarea Ordinului Preşedintelui CNPP nr.62/09.02.2015 s-au aprobat Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. mai multe
Precizări Precizări referitoare la locurile de tratament balnear care se asigură prin unităţile de tratament din proprietatea CNPP – în anul 2015 mai multe
Precizări La nivelul judeţului Neamţ, un număr de 18.461 pensionari primesc la sfârşitul lunii ianuarie 2015 – diferenţele cuvenite pentru creşterea indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 350 lei la 400 lei. mai multe
Comunicat de presă Începând cu data de 01 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr.1.173 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reînoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.962 din 30 decembrie 2014. mai multe
Comunicat de presă În anul 2015 unele drepturi prevăzute de legi cu caracter special achitate prin intermediul caselor de pensii rămân la nivelul lunii decembrie 2014. Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014 a Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, s-a stabilit că în anul 2015 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 următoarele drepturi: mai multe
Comunicat de presă Având în vedere prevederile Legii nr.187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014 şi Legii nr.186/2014 a bugetului de stat al anului 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.960 din 30 decembrie 2014, vă comunicăm: mai multe
Comunicat de presă Prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91 din 3 februarie 2015 a H.G. nr.54/2015 au fost reglementate regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2015, cât şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora. mai multe
Comunicat de presă Pentru cea de-a doua serie de tratament balnear aferentă anului 2015, ce are intrări în staţiuni în perioada 04 – 07 martie 2015, sunt alocate automat 39 bilete de tratament balnear, pentru 7 dintre cele 13 staţiuni în care Casa Naţională de Pensii Publice deţine în proprietate structuri de cazare, şi anume: Covasna, Nicolina, Sărata Monteoru, Buziaş, 1 Mai, Pucioasa şi Olăneşti.  

Ianuarie

Informare privind valorificarea, în vederea reducerii vârstei standard de pensionare, a stagiului de cotizare realizat în grupa I de muncă

Informare privind recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele pensionate în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv

Comunicat bilete TBRCM

Seria 1 bilete tratament

Seria 2 bilete tratament

Februarie

Seria 4 bilete tratament

Seria 4 bilete tratament completare

Martie

Seria 7 bilete tratament

Seria 6 bilete tratament

Seria 5 bilete tratament

Aprilie

Seria 9 bilete tratament

Seria 8 bilete tratament

Contracte de asigurari

Anunt CIA reziliate

Prezentare SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE  MUNCĂ “T.B.R.C.M.” S.A.

Mai

Informatie de presa

Anunt

Seria 11 bilete tratament

Seria 10 bilete tratament

Decizie

Iunie

Anunt CIA

Seria 13 bilete tratament

Seria 12 bilete tratament

Iulie

Anunt Seria 17 bilete tratament

Anunt seria 16 bilete tratament

Anunt

August

Anunt CIA

Anunt Seria 18 bilete tratament

Anunt 28 august

Septembrie

Anunt Seria 19 bilete tratament

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

Anunt 10 septembrie

Octombrie

Precizari referitoare la plata drepturilor cuvenite veteranilor de razboi

Scutire de plata

Plata drepturi luna Decembrie

Mesajul Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice ocazionat de ziua Internationala a persoanelor varstnice

Noiembrie

Comunicat de presa

Comunicat de presa

Comunicat de presa

Decembrie

Anunt 23.12 anexa 1

Anunt 23.12 anexa 2

Ianuarie

08.01.2013 – Informatie de presa

15.01.2013 – ANUNT

Martie

14.03.2013 – ANUNT

15.03.2013 – ANUNT

16.03.2013 – Principalele modificari ale criteriilor de acordare a biletului de tratament balnear pentru anul 2013

Aprilie

15.04.2013 -Prima serie de bilete de tratament 2013

19.04.2013 – Seria a II-a de bilete de tratament balnear aferentă anului 2013

24.04.2013 – Seria a III-a de bilete de tratament

25.04.2013 – Completare seria a III-a de bilete

Mai

20.05.2013 -ANUNT

21.05.2013 – Informatie de presa

24.05.2013 – ANUNT

25.05.2013 – Informatie de presa

27.05.2013 – Informatie de presa

Iunie

03.06.2013 – ANUNT

05.06.2013 – ANUNT

05.06.2013 – Informatie de presa

10.06.2013 – Informatie de presa privind alocarea biletelor de tratament balnear

23.06.2013 – Informatie de presa

Iulie

05.07.2013 – Informatie de presa

12.07.2013 – Material de presa

15.07.2013 – Informatie de presa

Octombrie

03.10.2013 – ANUNT

10.10.2013 – Comunicat de presa

13.10.2013 – Informatie de presa

20.10.2013 – Informatie de presa

21.10.2013 – Material de presa

30.10.2013 – Contractul de asigurare sociala

Noiembrie

02.11.2013 – Informare privind modul de stabilire a zilelor lucratoare din lunile decembrie 2013 si ianuarie 2014

05.11.2013 – Modificarile aduse in domeniul asigurarilor sociale si pensiilor pe anul 2014

Decembrie

10.12.2013 – Informare privind plata contributiilor de asigurari sociale pentru luna decembrie 2013

20.12.2013 – ANUNT

21.12.2013 – Informare privind recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele pensionate in perioada 1 ianuarie 2011 -22 ianuarie 2013 inclusiv

Ianuarie

05.01.2010 – ANUNT

11.01.2010 – ANUNT

17.01.2010 – Categorii de persoane ce nu sunt asigurate conform legii nr. 263-2010

21.01.2010 – ANUNT

26.01.2010 – Comunicat de presa

Februarie

05.02.2010 – ANUNT I

05.02.2010 – ANUNT II

10.02.2010 – ANUNT

16.02.2010 – ANUNT

23.02.2010 – Anunt instiintare plata – Bulai C. Ana

Martie

01.03.2010 – ANUNT

11.03.2010 – ANUNT instiintare plata

18.03.2010 – ANUNT

18.03.2010 – Comunicat de presa

19.03.2010 – ANUNT

19.03.2010 – ANUNT I

19.03.2010 – ANUNT II

19.03.2010 – ANUNT III

19.03.2010 – ANUNT IV

19.03.2010 – ANUNT V

22.03. 2010 – ANUNT NR. 18140

30.03.2010 – Comunicat de presa

Aprilie

08.04.2010 – ANUNT

13.04.2010 – ANUNT

16.04.2010 – ANUNT I

21.04.2010 – ANUNT

26.04.2010 – ANUNT

Mai

07.05.2010 – ANUNT

10.05.2010 -ANUNT

17.05.2010 – ANUNT

23.05.2010 – Comunicat de presa

Iunie

10.06.2010 – Comunicat de presa

22.06.2010 – ANUNT

23.06.2010 – ANUNT

Iulie

03.07.2010 – Comunicat de presa III

11.07.2010 – Bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2010

17.07.2010 – Comunicat de presa IV

22.07.2010 – Comunicat de presa V

August

01.08.2010 – ANUNT

08.08.2010 – Comunicat de presa VI

11.08.2010 – Comunicat de presa

18.08.2010 – Pentru anul 2010 pensionarii cu pensii mai mici de 1000 lei nu vor plati contributia de sanatate

21.08.2010 – Situatie privind numarul de pensionari in Judetul Neamt

30.08.2010 Comunicat de presa II

Septembrie

02.09.2010 – ANUNT

03.09.2010 – ANUNT

04.09.2010 – Comunicat de presa

15.09.2010 – ANUNT

15.09.2010 – COMUNICAT

16.09.2010 – COMUNICAT

16.09.2010 – Zilele de consultanta ROMANO – MAGHIARE

Octombrie

19.10.2010 – ORDONANTA DE URGENTA

Noiembrie

09.11.2010 – ANUNT

11.11.2010 – ANUNT

12.11.2010 – Informatie presa

24.11.2010 – ANUNT

25.11.2010 – Trecerea la pensie

26.11.2010 – Inscrierea la pensie anticipata

Decembrie

06.12.2010 – Ajutorul anual cuvenit veteranilor de razboi

07.12.2010 – Legea nr. 287-2010

10.12.2010 – Modificari aduse venitului lunar asigurat