Termeni și condiții

Prin accesarea acestui website, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, utilizatorul/vizitatorul siteului confirma ca a citit, inteles si acceptat urmatorii termeni si conditiile de utilizare.

IN CAZUL IN CARE UTILIZATORII NU DORESC ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR, PRECUM SI MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA OPREASCA UTILIZAREA WEBSITEULUI.

Detinatorul acestui site este CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII NEAMȚ.

Este interzisa reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricarei informatii sau material fara acordul prealabil, in scris, din partea Casei Județene de Pensii Neamț.

Toate drepturile de utilizare asupra informatiilor si materialelor disponibile apartin Casei Județene de Pensii Neamț.

Utilizatorul site-ului este pe deplin raspunzator de respectarea tuturor legilor si actelor legislative/normative in vigoare, si se obliga sa nu foloseasca nici un fel de sistem/aplicatie/insertie sau procedura care ar afecta functionarea normala a site-ului nostru, sau de a obtine informatii la care nu are access in mod normal.

https://pensiineamt.ro este domeniul oficial al Casa Județeană de Pensii Neamț pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor Casa Județeană de Pensii Neamț.

Oferim servicii de informare, care asigură cetăţenilor sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Casa Județeană de Pensii Neamț, resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Casa Județeană de Pensii Neamț si pentru a asigura serviciile publice prevăzute de legile in vigoare;

Operatorul de date depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, operatorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site si nu solicita informatii cu caracter personal prin intermediul adresei de email prezente in site.

 

Reguli generale

Casa Județeană de Pensii Neamț declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, operatorul de date poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

 

1. Acces

Pentru a putea vizualiza siteul nostru aveţi nevoie de un calculator personal, dispozitiv personal (Mobil, tableta cu Sistem de Operare: Android, iOS) o conexiune stabila la Internet si de un browser web instalat prin intermediul careia va fi accesata adresa de web https://pensiineamt.ro.

 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de instituție publică de interes judeţean, serviciu deconcentrat aflat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, este responsabilitatea Casei Judeţene de Pensii Neamţ de a vă informa cu privire la noul Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD).

Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

 

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal si cum îl puteți contacta:

Instituțiile CNPP (CNPP, casele teritoriale de pensii, INEMRCM) sunt operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Pentru mai multe detalii puteți contacta:

 • pentru CNPP – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@cnpp.ro
 • pentru CJP Neamţ – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email cjpneamt@cnpp.ro
 • pentru INEMRCM – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@inemrcm.ro

 

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, CNPP administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.

Unul dintre principiile cheie în cadrul RGPD este principiul transparenței. Acesta impune instituției noastre să furnizeze asiguraților și beneficiarilor sistemului public de pensii informații cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele personale.

Pentru a ne alinia obligațiilor de transparență rezultate din RGPD, vă informăm că instituția noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul în care sunt prelucrate datele personale

Scopul prelucrării îl constituie acordarea și plata, prestațiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naționale și  internaționale în vigoare, în domeniul asigurărilor și securității sociale.

De asemenea, instituția noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii şi plăţii drepturilor prevăzute de Legea 263/2010 şi alte legi cu caracter special. Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către CJP Neamţ în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • Sex
 • Codul numeric personal
 • Data nașterii
 • Adresa de domiciliu
 • Informații bancare
 • Informații cu caracter medical
 • Informații privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România sau din străinătate

Din ce surse obțin CNPP și casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • în mod direct, din cererile privind acordarea și plata prestațiilor solicitate și din  documentele atașate în acest scop;
 • ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;
 • obținute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoatră unor terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, administrator fond privat pensii);
 • ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, angajatori, agenți economici, administratori fond privat pensii);

Cui dezvăluie CNPP și casele teritoriale de pensii, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • către autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
 • către organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;
 • către persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către casele teritoriale de pensii.

Cât timp păstrează CNPP și casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal:

 • aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
 • aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către CNPP și CJP Neamţ care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • ștergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de acordare a drepturilor solicitate și acordate;
 • restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute RGPR.

Vezi politica de confidentialitate!

Vezi politica de cookies!

 

III. Linkuri

Nu suntem responsabili pentru practicile implementate de site-uri și servicii web prezentate ca referințe pe pagina noastră web. Politica noastră de confidențialitate se aplică strict serviciilor operate de noi și nu privește site-urile terților, chiar dacă acestea sunt eventual menționate ca referințe în conținutul furnizat de noi. Va recomandam consultarea in prealabil a termenilor legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul informatiilor colectate pe acest site.

 
IV. Securitate
Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. Informatiile vor fi protejate atat offline cat si online.

 

 
IV. Excluderi
Casa Județeană de Pensii Neamț nu isi asuma nici o responsabilitate legala, paguba adusa in urma utilizarii acestui website si a informatiilor disponibile in cadrul lui, precum nici a unor defectiuni tehnice, virusi, spam sau alte sisteme, tehnologii care afecteaza utilizatorul in orice fel.

Utilizatorii inteleg faptul ca datele furnizate pe acest site pot fi modificate oricand.

Casa Județeană de Pensii Neamț nu isi asuma raspunderea pentru intreruperi ale functionarii websiteului.