Rambursari de cheltuieli

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli pentru ochelari sau confecţionare de proteze oculare:

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

prescripţia medicului,

– documente din care să reiasă că ochelarii/ proteza oculară au/a fost deterioraţi/deteriorată în timpul accidentului de muncă: declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

 

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli pentru aparate acustice:

cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

prescripţia medicului,

– audiogramă tonală liminară şi audiogramă vocală, eliberate de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat,

– documente din care să reiasă că aparatul acustic a fost deteriorat în timpul accidentului de muncă:  declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

 

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli ocazionate de transportul de urgenţă:

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

– referatul medicului expert al asiguratorului de confirmare sau infirmare a faptului că salvarea victimei impunea transportul de urgenţă cu alte mijloace decât cele uzuale,

– modalitatea de calcul în funcţie de tipul de transport (conform prevederilor  Ordinului 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– facturi sau alte documente din care să rezulte tipul de cheltuieli efectuate şi cuantumul acestora,

– declaraţia pe propria răspundere a angajatorului sau persoanei care solicită rambursarea, după caz, din care să reiasă caracterul de urgenţă al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum şi descrierea împrejurărilor care au impus utilizarea altor mijloace decât cele uzuale pentru salvarea victimei accidentului de muncă,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

 

Acte necesare pentru repatrierea in cazul decesului unui lucrator asigurat conform prevederilor legale romane in vigoare , deces cauzat de accident de munca sau a unei boli profesionale :

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

– certificat de deces, în original si copie,

– facturi si documente justificative care atestă caracterul de munca sau, dupa caz, caracterul professional al bolii, stabilite conform legislatiei in vigoare , in original,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ) – daca este cazul.

 

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli pentru dispozitive medicale implantabile prin intervenţie chirurgicala in vederea recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca sau boli profesionale :

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

– facturi si alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum si cuantumul acestora,

– recomandarea medicului curant din care sa rezulte necesitatea implantarii, prin interventie chirurgicala, a dispozitivului pentru care se solicita rambursarea de cheltuieli.